Zaloguj się | Koszyk  |  Do Kasy   
Informacje techniczne SADPAL

sadpalKatalizator do spalania sadzy (P165406,365431) dodatek do paliw stałych. Służy do całkowitego dopalania sadzy w każdym miejscu kotła (palenisko, komora spalania, przewody kominowe). NIE JEST WYBUCHOWY ANI PALNY. ATESTY :
SADPAL posiada atest Politechniki Warszawskiej oraz Instytutu Technologii Nieorganicznej ITN/99/90.
SADPAL ma ekspertyzę Instytutu Inżynierii Materiałowej Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie - w zakresie korozji pieców. SADPAL ma ekspertyzę Politechniki Warszawskiej - Wydziału Inżynierii Środowiska dotyczącą likwidacji wyższych węglowodorów aromatycznych WWA typu 3,4 benzopirenu. * "SADPAL" ma opinię Politechniki Warszawskiej, Wydział Inżynierii Środowiska, w zakresie wpływu preparatu na środowisko zewnętrzne. * "SADPAL" ma opinię Politechniki Śląskiej - Wydziału Inżynierii Materiałowej i Metalurgii w zakresie wpływu preparatu na wkładkę kominową z blach nierdzewnych w kominkach i piecach CO ULGI W OPŁATACH ZA ZANIECZYSZCZANIE POWIETRZA Przy systematycznym stosowaniu SADPALU możliwe są ulgi w opłatach: * przy ruszcie stałym do 55% * przy ruszcie ruchomym do 25% STOSOWANIE „SADPALU” ELIMINUJE:
1. zanieczyszczenia atmosfery sadzą (czarny dym), 2. wyższe węglowodory aromatyczne WWA typu 3,4 benzopirenu, 3. emisję tlenku węgla do atmosfery, 4. potrzebę mechanicznego czyszczenia kotłów z sadzy (złogów), 5. przestoje związane z czyszczeniem pieca z sadzy (złogów), 6. ogranicza częstotliwość zapalania się sadzy w kominie. POWODUJE OBNIŻENIE: 1. emisji dwutlenku siarki do atmosfery o 12-20% z tytułu oszczędności zużycia węgla, 2. obniżenie zużycia węgla w zależności od jego kaloryczności o 12-20%, 3. obniżenie w spalinach zawartości SO 2 i NOx o 10-20%, 4. obniżenie szybkości korozji stalowych materiałów konstrukcyjnych palenisk rusztowych kotła i instalacji odprowadzających spaliny, 5. poprawia sprawność cyklonów, multicyklonów i elektrofiltrów.
WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWE I ZASTOSOWANIE „SADPALU
SADPAL jest zielonym proszkiem - mieszaniną soli nieorganicznych, które w temperaturze powyżej 650°C ulegają rozkładowi na substancje posiadające właściwości katalityczne. Służy do dopalania sadzy i substancji organicznych do końcowego produktu - dwutlenku węgla i wody.
Stosowanie SADPALU nie niszczy palenisk rusztowych i instalacji odprowadzających spaliny - przeciwnie, przedłuża ich żywotność (ekspertyza AGH Inst. Inżynierii Materiałowej w Krakowie z dnia 1991.02.20). SADPAL poprawia żywotność i sprawność cyklonów, multicyklonów i elektrofiltrów. Nie jest środkiem palnym ani toksycznym, nie wybuchowym, nie powodującym zagrożeń z tytułu jego niewłaściwego zastosowania lub przedawkowania. Z powodzeniem jest stosowany od 1991 r. w kilkuset zakładach oraz u tysięcy odbiorców indywidualnych. SADPAL likwiduje sadzę i koksik przez ich dopalanie. Nie spalone węglowodory w tym benzopiren, są dopalane wraz z sadzą. Tlenek węgla utlenia się do dwutlenku węgla. Obniżenie w gazach wylotowych poziomu SO 2 o 10-20% i NOx o 5-10% jest efektem ich związania przez składniki Sadpalu. SADPAL wykazuje działalność w następujących grupach: * działanie czyszczące powierzchni kotłów, * poprawianie procesów spalania - zmniejszenie unosu cząstek stałych i stężenia dwutlenku węgla w spalinach, * obniżenie emisji SO 2 i NOx, * ograniczenie korozji wysoko i niskotemperaturowej, * obniżenie zapylenia. Systematyczne stosowanie "Sadpalu" w proporcji 1,5-3 kg na 1 tonę węgla powoduje likwidację osadów - złogów w piecu i w instalacji grzewczej, utrzymując ich sprawność w okresie grzewczym. Dzięki temu przestoje na oczyszczenie pieca są krótkie i wiążą się tylko z oczyszczeniem z popiołów tylnej części pieca.
Po zastosowaniu Sadpalu - w wyniku wypalenia lepiszcza jakim jest sadza - skorupa (złogi) zmienia swoją strukturę, rozluźnia się i opada. Nowa powłoka jest wypalana na bieżąco - ścianki pieca pozostają czyste. "SADPAL" nie powoduje glejowania (ekranów) elementów grzejnych - nie zawiera w swoim składzie dolomitu. Ze względu na w/w zalety jest szeroko stosowany w eksploatacji kotłów opalanych węglem, miałem, koksem, drewnem, torfem, węglem brunatnym, zarówno w kotłowniach małych średnich jak i dużych. W zasadniczy sposób poprawia sprawność kotłów, utrzymując ściany kotła w czystym stanie. Każdy milimetr osadu (żużlu, złogu) na ściance pieca zwiększa zużycie paliw stałych o 10%.
SPOSÓB UŻYCIA Do kotłów w pierwszym rzucie zastosować taką dawkę preparatu, aby dym wydostający się z komina był koloru białego (np. do kotła o powierzchni ogólnej 25 m2 ca 6 kg preparatu),a następnie wprowadza się "SADPAL" do kotła razem z paliwem wymieszanym w proporcji 1,5-3 kg preparatu na 1 tonę węgla. W dużych kotłach proszek można wprowadzać za pomocą małego ślimaka, napędzanego silnikiem prądu stałego (o zmiennej szybkości), umiejscowionego nad podajnikiem węgla (paliwa). Do małych kotłów podaje się proszek poprzez posypywanie węgla ( w taczce, na pryzmie w odpowiedniej proporcji 1,5-3 kg na 1 tonę). Spaliny wydobywające się z przewodów kominowych, przy prawidłowym stosowaniu SADPALU winny mieć białe zabarwienie.
Koszyk
Pokaż więcej
0 Produktów
0,00 zł

Bezpłatną przesyłkę dostarczamy od 600,00 zł
Facebook
Google +


Sklep internetowy © oprogramowanie CPLoaded

Informujemy, że nasza strona używa pliki typu cookie zgodnie z Polityką prywatności naszego serwisu