Widok szczegółowy

Filtr Secair 2000 do azbestu P3 2szt

Filtr Secair 2000 do azbestu P3 2szt

[SECAIR 2000.01 P3 R]Secura
20,00 zł[łącznie 23% Vat]
ilość:
Filtr do maszek Secura przeciwpyłowy min. do prac przy azbeście, szczeółowe przeznaczenie poniżej.
PRZEZNACZENIE
Filtry SECAIR 2000.01 P3 R, po skompletowaniu z dwufiltrową półmaską lub maską, chronią układ oddechowy przed aerozolami z cząstek stałych (pyły, dymy) i ciekłych (mgły), o ile stężenie fazy rozproszonej aerozolu nie przekracza wartości 16 x NDS w przypadku skompletowania z półmaską oraz 1000 x NDS w przypadku skompletowania z maską.
Najczęściej spotykane substancje, przed którymi chronią filtry P3: antymon i jego związki, arsen i jego związki, azbest, bar i jego związki, bawełna, benzo(alfa)piren, beryl i jego związki, bezwodnik ftalowy, celuloza, chlorek cynku (dym), chrom i jego związki, cyjanamid, cyna i jej związki, cyrkon i jego związki, dwutlenek krzemu, dymy spawalnicze, fosfor, ftalan dwubutylu, glin i jego związki, grafit, hydrochinon, jod radioaktywny, kadm i jego związki, kobalt i jego związki, kwarc (pył respirabilny), kwas fosforowy, kwas pikrynowy, mangan i jego związki, metoksychlor, miedź i jej związki, nikiel, nitroanilina, oleje mineralne (mgła i dym), ołów i jego związki, platyna (związki rozpuszczalne), pyły drewna twardego, rad i jego związki, selen i jego związki, siarczek kadmu (pigment), srebro i jego związki, stearynian cynku, tal (związki rozpuszczalne), talk, tellur, tlenek cynku (dym), tlenek magnezu (dym), tlenek wanadu, tlenek żelaza (dym), trójnitrotoluen, tytan i jego związki, uran naturalny i jego związki, wapń i jego związki, węgiel, włókna mineralne i sztuczne, wodorotlenek sodu, wolfram i jego związki.
CHARAKTERYSTYKA
Filtr SECAIR 2000.01 P3 R jest filtrem wielokrotnego użytku w kształcie łezki. Składa się z polipropylenowego stelaża, do którego przymocowany jest dwustronnie materiał filtracyjna składająca się z warstwy przedfiltrowej (włóknina z efektem tryboelektrycznym) i warstwy wysokoskutecznej (włóknina melt-blown). Stelaż zawiera łącznik umożliwiający połączenie go z półmaską lub maską posiadającą złącza typu bagnetowego:
• półmaski: SECURA 2000, Advantage 200
• maski: Advantage 1000, Advantage 3000
Na warstwie filtracyjnej znajduje się nadruk zawierający wymagane informacje o wyrobie. Filtry pakowane są po 2 szt. w torebkę z przezroczystego tworzywa z nadrukowaną instrukcją użytkowania.
WYMAGANIA
Filtry SECAIR 2000.01 P3 R są zgodne z: 
• przepisami dyrektywy Rady 89/686/EWG wprowadzonej w Polsce na mocy ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 roku (Dz. U. nr 166, poz. 1360) i rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 roku (Dz. U. z 2005 r. Nr 259, poz. 2173);
• normami krajowymi PN-EN 143:2004, PN-EN 143:2004/A1:2007 transponującymi europejskie normy zharmonizowane EN 143:2000 i EN 143:2000/A1:2006
ZALECENIA I OGRANICZENIA W STOSOWANIU
1. Zabrania się użytkowania filtrów w atmosferze o zawartości tlenu poniżej 17% obj. oraz w przestrzeniach zamkniętych o niewielkiej kubaturze;
2. Jeśli w trakcie używania filtrów poczuje się istotny wzrost oporów oddychania należy opuścić zagrożony teren i wymienić oba pochłaniacze jednocześnie;
3. Filtry mogą być stosowane jedynie zgodnie z instrukcją obsługi;
4. Należy również zapoznać się z instrukcją użytkowania półmaski lub maski do której zostały zastosowane.
PARAMETRY UŻYTKOWE FILTRÓW SECAIR 2000.01 P3 R
• Początkowe opory przepływu powietrza (dla 45 dm3 /min): <160 Pa
• Penetracja NaCl i mgły olejowej – max. 0,05%
ZNAKOWANIE
• sposób połączenia filtra do części twarzowej
• logo firmy
• SECAIR 2000.01 P3 R– Identyfikator (symbol) produktu
• P3 – klasa filtra wg normy EN 143:2000 (PN-EN 143:2004)
• R – oznakowanie filtr wielokrotnego użytku zgodnie z normą EN 143:2000/A1:2006 (PNEN:2004/A1:2007)
 
• CE1437 – znacznik obowiązkowej certyfikacji i nadzoru nad zapewnieniem jakości produkcji przez jednostkę notyfikowaną
INSTRUKCJA MOCOWANIA
1. Wyjąć filtry z opakowania.
2. Połączyć filtr z półmaską tak, aby znacznik na złączu bagnetowym znalazł się na wysokości mocowania krzyżaka półmaski.
3. Przekręcić do oporu, w kierunku ruchu wskazówek zegara.
PRZECHOWYWANIE:
Filtry należy przechowywać w opakowaniu fabrycznym (torebka foliowa, karton zbiorczy) w suchych i zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi pomieszczeniach, zapewniających utrzymanie temperatury −5 °C - +40 °C i wilgotności względnej ok. 80%.
TRWAŁOŚĆ
Producent gwarantuje zachowanie parametrów funkcjonalnych filtra przez okres 3 lat od daty produkcji jeżeli wyrób jest przechowywany w opakowaniu fabrycznym.
Klienci, którzy kupili ten produkt, kupili również te produkty:
  • Półmaska Gwarek na pył węglowy SECURA P3 silikon
    Półmaska Gwarek na pył węglowy SECURA P3 silikon
    85,01 zł[łącznie 23% Vat]
Nasz serwis