Widok szczegółowy

Filtr Secair 2000.03  P2 2szt

Filtr Secair 2000.03 P2 2szt

[SECAIR 2000.03 P2 R]Secura
15,00 zł[łącznie 23% Vat]
ilość:
Filtry  SECAIR 2000.03 P2 R,  po skompletowaniu z dwufiltrową półmaską lub maską, chronią układ oddechowy przed aerozolami z cząstek stałych (pyły, dymy) i ciekłych (mgły), o ile stężenie fazy rozproszonej aerozolu nie przekracza wartości 10 x NDS w przypadku skompletowania z półmaską oraz 16,5 x NDS z maską pełnotwarzową.

PRZEZNACZENIE:

Filtry SECAIR 2000.03P2 R, po skompletowaniu  z  dwufiltrową półmaską lub maską, chronią układ oddechowy przed aerozolami z cząstek stałych (pyły, dymy) i ciekłych(mgły), o ile stężenie fazy rozproszonej  aerozolu  nie  przekracza  wartości  10xNDS   w przypadku  skompletowania  z  półmaską  oraz  16,5xNDS   w przypadku skompletowania z maską.
Najczęściej spotykane substancje, przed którymi chronią filtry P2: antymon  i  jegozwiązki, azbest, bar i jego związki, bawełna, bezwodnik ftalowy, celuloza, chrom i jego związki, cyjanamid, cyna i  jej  związki,  dwutlenek  krzemu,  dymy  spawalnicze,  fosfor,  ftalan dwubutylu,  glin  i  jego  związki,  grafit,  hydrochinon,  kadm  i  jego związki,  kobalt  i  jego  związki,  kwarc  (pył  respirabilny),  kwas fosforowy,  mangan  i  jego  związki,  miedź  i  jej  związki,  nikiel, nitroanilina, oleje mineralne (mgła i dym), pyły drewna (za wyjątkiem drewna twardego), selen i jego związki, talk, tlenek magnezu (dym), tlenek  żelaza  (dym),  trójnitrotoluen,  tytan  i  jego  związki,  węgiel, wodorotlenek sodu, wolfram i jego związki, związki wapnia.

CHARAKTERYSTYKA:

Filtr   SECAIR2000.03P2R  jest  filtrem  wielokrotnego  użytku  w kształcie łezki. Składa się z polipropylenowego stelaża, do którego przymocowany jest dwustronnie materiał filtracyjny. Stelaż zawiera łącznik  umożliwiający  połączenie  go  z  półmaską  lub  maską posiadającą złącza typu bagnetowego: półmaski: Secura 2000, Secura 3000 maski: Advantage 3200, MAG-2Na  warstwie filtracyjnej znajduje się nadruk zawierający wymagane informacje  o  wyrobie.  Filtry  pakowane  są  po  2  szt.  w  torebkę  z przezroczystego tworzywa z nadrukowaną instrukcją użytkowania.

WYMAGANIA:

Filtry SECAIR 2000.03 P2 R są zgodne z: przepisami  dyrektywy  Rady89/686/EWG  wprowadzonej  w Polsce na mocy ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 roku (Dz. U. nr 166, poz. 1360) i rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 roku (Dz. U. z 2005 r. Nr 259, poz. 2173); normami  krajowymi  PN-EN143:2004,  PN-EN  143:2004/A1:2007  transponującymi  europejskie normy zharmonizowane EN143:2000 i EN 143:2000/A1:2006;

ZALECENIA I OGRANICZENIA W STOSOWANIU:

1.Zabrania  się  użytkowania  filtrów  w  atmosferze  o  zawartości  tlenu  poniżej  17%  obj.  oraz  w przestrzeniach zamkniętych o niewielkiej kubaturze;
2.Jeśli  w  trakcie  używania  filtrów  poczuje  się  istotny  wzrost  oporów  oddychania  należy  opuścić zagrożony teren i wymienić oba pochłaniacze jednocześnie; 3.Filtry mogą być stosowane jedynie zgodnie z instrukcją obsługi;
4.Należy  również  zapoznać  się  z  instrukcją  użytkowania  półmaski  lub  maski  do  której  zostały zastosowane.
Nasz serwis