Widok szczegółowy

Filtroochłaniacz węglowy Secura 3000 ABEK1 - 2szt

Filtroochłaniacz węglowy Secura 3000 ABEK1 - 2szt

[3025-abek1-p2]Secura
64,20 zł[łącznie 23% Vat]
ilość:
Towar niedostępny do odwołania !

Zestaw pochłaniacz węglowy Secura 3000 ABEK1 plus filtr P2

Pochłaniacze ABEK1


PRZEZNACZENIE :
 
Pochłaniacze ABEK1, po skompletowaniu z półmaskąlub maską, chronią układ oddechowy przed gazami organicznymi i nieorganicznymi, parami i gazami substancji organicznych, parami i gazami kwaśnymi, amoniakiem i jego pochodnymi organicznymi a także mieszaninami w/w substancji.
Dopuszczalne stężenie par i gazów wynosi 0.1% obj. Najczęściej spotykane substancje, przed którymi chronią pochłaniacze ABEK1:
wszystkie substancje wymienione przy pochłaniaczach A1, B1, E1, K1, występujące równocześnie lub pojedynczo.
 
CHARAKTERYSTYKA :
 
Pochłaniacz ABEK1 wykonany jest w postaci
cylindrycznej puszki z tworzywa sztucznego koloru czarnego o średnicy 80 mm i wysokości 48
mm. W dolnej części pochłaniacza znajduje się łącznik umożliwiający połączenie z częściami
twarzowymi półmasek lub masek, posiadającymi złącza typu bagnetowego:
- półmaski: Secura 2000,Secura 3000, Advantage 200
- maski: Advantage 1000, Advantage 3000.
W górnej części znajduje się pokrywa perforowana umożliwiająca przepływ powietrza przez
pochłaniacz. Pochłaniacz ABEK1 wypełniony jest masą sorpcyjną na bazie węgla aktywnego. Na
bocznej powierzchni naklejona jest brązowo-szaro-żółto-zielona etykieta zawierająca informacje o
wyrobie. Pochłaniacze pakowane są po 2 szt. w hermetycznie zamknięte torebki barierowe.
 
KONSTRUKCJA :
 
Pochłaniacz ABEK1 wykonany jest z:
• Obudowa (puszka) – polipropylen
• Materiał sorpcyjny – masa sorpcyjna na bazie węgla aktywnego
 
WYMAGANIA :
 
Pochłaniacze ABEK1 są zgodne z:
- przepisami dyrektywy Rady 89/686/EWG wprowadzonej w Polsce na mocy ustawy z dnia 30
sierpnia 2002 roku (Dz. U. nr 166, poz. 1360) i rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21
grudnia 2005 roku (Dz. U. z 2005 r. Nr 259, poz. 2173) zastępującego z dniem 1 stycznia 2006
roku rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 31 marca 2003
roku (Dz. U. Nr 80, poz. 725);
- europejską norma zharmonizowaną EN-141:2000 (PN-EN 141:2002)
 
ZALECENIA I OGRANICZENIA W STOSOWANIU :
 
1. Zabrania się użytkowania pochłaniaczy w atmosferze o zawartości tlenu poniżej 17% obj. oraz
w przestrzeniach zamkniętych o niewielkiej kubaturze;
2. Pochłaniacze nie chronią przed tlenkiem i dwutlenkiem węgla;
3. Nie należy stosować pochłaniaczy (oraz półmaski) gdy zanieczyszczenia są bezwonne;
4. Jeśli w trakcie używania pochłaniaczy poczuje się charakterystyczną woń szkodliwej substancji
należy opuścić zagrożony teren i wymienić oba pochłaniacze jednocześnie;
5. Pochłaniacze mogą być stosowane jedynie zgodnie z instrukcją obsługi;
6. Należy również zapoznać się z instrukcją użytkowania półmaski lub maski, do której
pochłaniacze zastosowano.
 
INSTRUKCJA MOCOWANIA :
 
1. Wyjąć pochłaniacze z opakowania.
2. Sprawdzić dane identyfikacyjne (kolor kodu, oznaczenie literowe), by upewnić się, że dobrane
pochłaniacze ABEK1 są właściwe dla danego zastosowania.
3. Połączyć pochłaniacz z półmaską tak, aby znacznik na złączu bagnetowym elementu
oczyszczającego znalazł się na wysokości mocowania krzyżaka półmaski.
4. Przekręcić do oporu, w kierunku ruchu wskazówek zegara.
 
PRZECHOWYWANIE :
 
Pochłaniacze należy przechowywać w pomieszczeniach suchych, pozbawionych szkodliwych par i
gazów, zapewniających utrzymanie temperatury −5 °C - +40 °C i wilgotności względnej poniżej
80%. Pochłaniacze nie powinny być przechowywane razem z substancjami toksycznymi i
działającymi agresywnie na materiały, z których są wykonane lub wydzielającymi nieprzyjemne
zapachy. Przed użyciem pochłaniacze powinny być przechowywane tylko w oryginalnych
opakowaniach.
 
TRWAŁOŚĆ:
 
Producent gwarantuje zachowanie parametrów użytkowych pod warunkiem przechowywania
szczelnie zapakowanych pochłaniaczy (opakowanie fabryczne) przez okres 5 lat od daty
produkcji.
 
ZNAKOWANIE :
 
2025 ABEK1 – identyfikator (symbol) produktu
ABEK1 – typ i klasa pochłaniacza wg normy EN 14387:2004 + A1:2008

Filtry  SECAIR 2000.03 P2 R,  po skompletowaniu z dwufiltrową półmaską lub maską, chronią układ oddechowy przed aerozolami z cząstek stałych (pyły, dymy) i ciekłych (mgły), o ile stężenie fazy rozproszonej aerozolu nie przekracza wartości 10 x NDS w przypadku skompletowania z półmaską oraz 16,5 x NDS z maską pełnotwarzową.

Filtry SECAIR 2000.03P2 R

PRZEZNACZENIE:

Filtry SECAIR 2000.03P2 R, po skompletowaniu  z  dwufiltrową półmaską lub maską, chronią układ oddechowy przed aerozolami z cząstek stałych (pyły, dymy) i ciekłych(mgły), o ile stężenie fazy rozproszonej  aerozolu  nie  przekracza  wartości  10xNDS   w przypadku  skompletowania  z  półmaską  oraz  16,5xNDS   w przypadku skompletowania z maską.
Najczęściej spotykane substancje, przed którymi chronią filtry P2: antymon  i  jegozwiązki, azbest, bar i jego związki, bawełna, bezwodnik ftalowy, celuloza, chrom i jego związki, cyjanamid, cyna i  jej  związki,  dwutlenek  krzemu,  dymy  spawalnicze,  fosfor,  ftalan dwubutylu,  glin  i  jego  związki,  grafit,  hydrochinon,  kadm  i  jego związki,  kobalt  i  jego  związki,  kwarc  (pył  respirabilny),  kwas fosforowy,  mangan  i  jego  związki,  miedź  i  jej  związki,  nikiel, nitroanilina, oleje mineralne (mgła i dym), pyły drewna (za wyjątkiem drewna twardego), selen i jego związki, talk, tlenek magnezu (dym), tlenek  żelaza  (dym),  trójnitrotoluen,  tytan  i  jego  związki,  węgiel, wodorotlenek sodu, wolfram i jego związki, związki wapnia.

CHARAKTERYSTYKA:

Filtr   SECAIR2000.03P2R  jest  filtrem  wielokrotnego  użytku  w kształcie łezki. Składa się z polipropylenowego stelaża, do którego przymocowany jest dwustronnie materiał filtracyjny. Stelaż zawiera łącznik  umożliwiający  połączenie  go  z  półmaską  lub  maską posiadającą złącza typu bagnetowego: półmaski: Secura 2000, Secura 3000 maski: Advantage 3200, MAG-2Na  warstwie filtracyjnej znajduje się nadruk zawierający wymagane informacje  o  wyrobie.  Filtry  pakowane  są  po  2  szt.  w  torebkę  z przezroczystego tworzywa z nadrukowaną instrukcją użytkowania.

WYMAGANIA:

Filtry SECAIR 2000.03 P2 R są zgodne z: przepisami  dyrektywy  Rady89/686/EWG  wprowadzonej  w Polsce na mocy ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 roku (Dz. U. nr 166, poz. 1360) i rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 roku (Dz. U. z 2005 r. Nr 259, poz. 2173); normami  krajowymi  PN-EN143:2004,  PN-EN  143:2004/A1:2007  transponującymi  europejskie normy zharmonizowane EN143:2000 i EN 143:2000/A1:2006;

ZALECENIA I OGRANICZENIA W STOSOWANIU:

1.Zabrania  się  użytkowania  filtrów  w  atmosferze  o  zawartości  tlenu  poniżej  17%  obj.  oraz  w przestrzeniach zamkniętych o niewielkiej kubaturze;
2.Jeśli  w  trakcie  używania  filtrów  poczuje  się  istotny  wzrost  oporów  oddychania  należy  opuścić zagrożony teren i wymienić oba pochłaniacze jednocześnie; 3.Filtry mogą być stosowane jedynie zgodnie z instrukcją obsługi;
4.Należy  również  zapoznać  się  z  instrukcją  użytkowania  półmaski  lub  maski  do  której  zostały zastosowane.
Klienci, którzy kupili ten produkt, kupili również te produkty:
 • Pochłaniacze do półmaski Secura 2000 A2 2 szt.
  Pochłaniacze do półmaski Secura 2000 A2 2 szt.
  37,00 zł[łącznie 23% Vat]
 • Maska ochronna pełnotwarzowa UNIX5000
  Maska ochronna pełnotwarzowa UNIX5000
  415,00 zł[łącznie 23% Vat]
 • Maska przeciwgazowa Secura 2000 CHEM silikon
  Maska przeciwgazowa Secura 2000 CHEM silikon
  163,50 zł[łącznie 23% Vat]
Nasz serwis