Widok szczegółowy

Filtropochłaniacz ABEK 1P3 R D Secura 2szt

Filtropochłaniacz ABEK 1P3 R D Secura 2szt

[s536w132]Secura
74,50 zł[łącznie 23% Vat]
ilość:
Uniwersalny filtropochłaniacz 2055 ABEK1P3 R D 2 sztuki w zestawie., po skompletowaniu z częścią twarzową w postaci maski lub półmaski, chronią układ oddechowy przed:

Gazami organicznymi i nieorganicznymi, parami i gazami substancji organicznych, parami i gazami kwaśnymi, amoniakiem i jego pochodnymi organicznymi oraz pyłami, dymami i mgłami, a także mieszaninami w/w substancji.
Dopuszczalne stężenie par i gazów wynosi 0.1% obj. a stężenie fazy rozproszonej aerozolu nie może przekraczać 20 x NDS.
Najczęściej spotykane substancje, przed którymi chronią filtropochłaniacze 2055 ABEK1P3 R D: wszystkie substancje wymienione przy filtropochłaniaczach A1P3, B1P3, E1P3, K1P3, występujące równocześnie lub  jedynczo.
 
CHARAKTERYSTYKA
Filtropochłaniacz 2055 ABEK1P3 R D wykonany jest w postaci cylindrycznej, czarnej puszki z tworzywa sztucznego (polipropylenu) o średnicy 80 mm i wysokości 48 mm i umieszczonej na nim cylindrycznej, białej obudowy (polipropylenowej) o średnicy 70 mm i wysokości 12 mm. Te dwa elementy połączone są trwale czarnym pierścieniem z tworzywa sztucznego. Czarna puszka (pochłaniacz) wypełniona jest masą sorpcyjną na bazie węgla aktywnego. Biała obudowa (filtr) zawiera wysokoskuteczny, plisowany materiał filtracyjny na bazie włókna szklanego. W dolnej części filtropochłaniacza znajduje się łącznik umożliwiający połączenie z częściami twarzowymi półmasek i masek posiadającymi złącza typu bagnetowego:
 półmaski: SECURA 2000, Advantage 200
 maski: Advantage 1000, Advantage 3000
Na bocznej powierzchni naklejona jest brązowo-szaro-żółto-zielono-biała etykieta zawierająca informacje o wyrobie. Filtropochłaniacze pakowane są po 2 szt. w hermetycznie zamknięte torebki barierowe.
WYMAGANIA
Filtropochłaniacze 2055 ABEK1P3 R D są zgodne z:
 przepisami dyrektywy Rady 89/686/EWG wprowadzonej w Polsce na mocy ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 roku (Dz. U. nr 166, poz. 1360) i rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 roku (Dz. U. z 2005 r. Nr 259, poz. 2173) zastępującego z dniem 1 stycznia 2006 roku rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 31 marca 2003 roku (Dz. U. Nr 80, poz. 725).
 europejską normą zharmonizowaną EN-14387:2004 + A1:2008
ZALECENIA I OGRANICZENIA W STOSOWANIU
1. Zabrania się użytkowania filtropochłaniaczy w atmosferze o zawartości tlenu poniżej 17% obj.
oraz w przestrzeniach zamkniętych o niewielkiej kubaturze.
2. Filtropochłaniacze nie chronią przed tlenkiem i dwutlenkiem węgla.
3. Nie należy stosować filtropochłaniaczy (oraz półmaski) gdy zanieczyszczenia są bezwonne.
 
KARTA KATALOGOWA
FILTROPOCHŁANIACZ
2055 ABEK1P3 R D
EN 14387:2004 + A1:2008 (PN-EN 14387:2004 + A1:2008)
Certyfikat: WE/S/1489/2010
Data wydania
certyfikatu: 23.02.2010
Nr katalogowy: S536W132
Nr karty katalogowej:
KK-055/ABEK1P3 RD Strona: 2/2
4. Jeżeli w trakcie używania filtropochłaniaczy poczuje się charakterystyczną woń szkodliwej substancji lub istotny wzrost oporów oddychania, należy opuścić zagrożony teren i wymienić oba filtropochłaniacze jednocześnie.
5. Filtropochłaniacze mogą być stosowane jedynie zgodnie z instrukcją obsługi.
6. Należy również zapoznać się z instrukcją użytkowania półmaski SECURA 2000.
ZNAKOWANIE
 2055 ABEK1P3 RD – identyfikator (symbol) produktu  ABEK1 – typ i klasa pochłaniacza wg normy EN 14387:2004 + A1:2008 (PN-EN 14387:2004 + A1:2008)
 P3 – klasa filtra wg normy EN 14387:2004 + A1:2008 (PN-EN 14387:2004 + A1:2008)
 R – filtr wielokrotnego użytku; oznakowanie zgodnie z normą EN 14387:2004 + A1:2008 (PN-EN 14387:2004 + A1:2008)
 D – świadczy, że filtr spełnia wymaganie normy na zatkanie pyłem dolomitowym.
INSTRUKCJA MOCOWANIA
1. Wyjąć filtropochłaniacze z opakowania.
2. Sprawdzić dane identyfikacyjne (kolor kodu, oznaczenie literowe), by upewnić się, że dobrane filtropochłaniacze 2055 ABEK1P3 R D są właściwe dla danego zastosowania.
3. Połączyć filtropochłaniacz z półmaską tak, aby znacznik na złączu bagnetowym elementu oczyszczającego znalazł się na wysokości mocowania krzyżaka półmaski.
4. Przekręcić do oporu, w kierunku ruchu wskazówek zegara.
PRZECHOWYWANIE
Filtropochłaniacze należy przechowywać w pomieszczeniach suchych, pozbawionych szkodliwych par i gazów, zapewniających utrzymanie temperatury −5 °C - +40 °C i wilgotności względnej poniżej 80%.
Filtropochłaniacze nie powinny być przechowywane razem z substancjami toksycznymi i działającymi agresywnie na materiały, z których są wykonane lub wydzielającymi nieprzyjemne zapachy. Przed użyciem filtropochłaniacze powinny być przechowywane tylko w oryginalnych opakowaniach.
TRWAŁOŚĆ
Gwarantowany czas bezpiecznego przechowywania szczelnie zapakowanych filtropochłaniaczy (opakowanie fabryczne) wynosi 5 lat od daty produkcji.
Klienci, którzy kupili ten produkt, kupili również te produkty:
 • Półmaska filtrująca ZF 0/24z FF P2
  Półmaska filtrująca ZF 0/24z FF P2
  3,10 zł[łącznie 23% Vat]
 • Maska przeciwgazowa Secura 2000 CHEM silikon
  Maska przeciwgazowa Secura 2000 CHEM silikon
  99,00 zł[łącznie 23% Vat]
 • Rękawice ochronne RPCV40 (Kwasoodporne)
  Rękawice ochronne RPCV40 (Kwasoodporne)
  7,65 zł[łącznie 23% Vat]
 • Filtr łezka 2000.06 P2 (2sztuk)
  Filtr łezka 2000.06 P2 (2sztuk)
  4,03 zł[łącznie 23% Vat]
 • Łącznik puszkowy Secura 2000 2szt
  Łącznik puszkowy Secura 2000 2szt
  14,50 zł[łącznie 23% Vat]
 • Filtr okrągły 2000.11 P1 (10sztuk)
  Filtr okrągły 2000.11 P1 (10sztuk)
  9,35 zł[łącznie 23% Vat]
 • Filtr łezka 2000.12 P1 (2sztuk)
  Filtr łezka 2000.12 P1 (2sztuk)
  2,46 zł[łącznie 23% Vat]
Nasz serwis