Widok szczegółowy

Filtropochłaniacz do półmaski Secura 2000 A1P2 2szt

Filtropochłaniacz do półmaski Secura 2000 A1P2 2szt

[S536A122]Secura
52,89 zł[łącznie 23% Vat]
ilość:
Uwaga: produkt dostępny tylko do wyczerpania zapasów.

Filtropochłaniacz do masek Secura 2000 - cena za 2 sztuki,
  Filtropochłaniacze 2041 A1P2 R D, po skompletowaniu z półmaską lub maską, chronią układ oddechowy przed gazami organicznymi i parami substancji organicznych,których temperatura wrzenia jest wyższa niż 65 °C oraz pyłami, dymami i mgłami. Dopuszczalne stężenie par i gazów wynosi 0.1% obj. a stężenie fazy rozproszonej aerozolu nie może przekraczać wartości 10 x NDS w przypadku skompletowania z półmaską i 16,5 x NDS w przypadku skompletowania z maską. Najczęściej spotykane substancje, przed którymi chronią filtropochłaniacze 2041 A1P2 R D: aerozole farb i lakierów, aldehyd glutarowy, kwas octowy, pestycydy, siarczan dwumetylu, wyziewy kuchenne, wyziewy silników benzynowych, wyziewy silnika diesla oraz wszystkie pozostałe substancje,przed którymi chronią pochłaniacze typu A1. 

CHARAKTERYSTYKA:

  Filtropochłaniacz 2041 A1P2 R D wykonany jest w postaci cylindrycznej, czarnej puszki z tworzywa  sztucznego (polipropylenu) o średnicy 80 mm i wysokości 40 mm i umieszczonej na nim cylindrycznej,  białej obudowy (polipropylenowej) o średnicy 70 mm i wysokości 12 mm. Te dwa elementy połączone są trwale czarnym pierścieniem z tworzywa sztucznego. Czarna puszka (pochłaniacz) wypełniona jest  masą sorpcyjną na bazie węgla aktywnego. Biała obudowa (filtr) zawiera wysokoskuteczny, plisowany  materiał filtracyjny na bazie włókna szklanego. W dolnej części filtropochłaniacza znajduje się łącznik  umożliwiający połączenie z częściami twarzowymi półmasek i masek posiadającymi złącza typu  bagnetowego: 
• półmaski: SECURA 2000, Advantage 200 
• maski: Advantage 1000, Advantage 3000
  Na bocznej powierzchni naklejona jest brązowo-biała etykieta zawierająca informacje o wyrobie.  Filtropochłaniacze pakowane są po 2 szt. w hermetycznie zamknięte torebki barierowe.

WYMAGANIA:

 Filtropochłaniacze 2041 A1P2 R D są zgodne z:  • przepisami dyrektywy Rady 89/686/EWG wprowadzonej w Polsce na mocy ustawy z dnia 30  sierpnia 2002 roku (Dz. U. nr 166, poz. 1360) i rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21  grudnia 2005 roku (Dz. U. z 2005 r. Nr 259, poz. 2173) zastępującego z dniem 1 stycznia 2006  roku rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 31 marca 2003 roku  (Dz. U. Nr 80, poz. 725).  • europejską normą zharmonizowaną EN-14387:2004 + A1:2008

  ZALECENIA I OGRANICZENIA W STOSOWANIU:

 1. Zabrania się użytkowania filtropochłaniaczy w atmosferze o zawartości tlenu poniżej 17% obj.  oraz w przestrzeniach zamkniętych o niewielkiej kubaturze. 
2. Filtropochłaniacze nie chronią przed tlenkiem i dwutlenkiem węgla. 
3. Nie należy stosować filtropochłaniaczy (oraz półmaski) gdy zanieczyszczenia są bezwonne. 
4. Jeżeli w trakcie używania filtropochłaniaczy poczuje się charakterystyczną woń szkodliwej  substancji lub istotny wzrost oporów oddychania, należy opuścić zagrożony teren i wymienić oba  filtropochłaniacze jednocześnie. 
5. Filtropochłaniacze mogą być stosowane jedynie zgodnie z instrukcją obsługi. 
6. Należy również zapoznać się z instrukcją użytkowania półmaski lub maski, do której  filtropochłaniacze zostały zastosowane. 

ZNAKOWANIE:

• 2041 A1P2 RD – identyfikator (symbol) produktu 
• A1 – typ i klasa pochłaniacza wg normy EN 14387:2004 + A1:2008 (PN-EN 14387:2004 +  A1:2008) 
• P2 – klasa filtra wg normy EN 14387:2004 + A1:2008 (PN-EN 14387:2004 + A1:2008) 
• R – filtr wielokrotnego użytku; oznakowanie zgodnie z normą EN 14387:2004 + A1:2008 (PN-EN  14387:2004 + A1:2008) 
• D – świadczy, że filtr spełnia wymaganie normy na zatkanie pyłem dolomitowym. 

INSTRUKCJA MOCOWANIA:

1. Wyjąć filtropochłaniacze z opakowania. 
2. Sprawdzić dane identyfikacyjne (kolor kodu, oznaczenie literowe), by upewnić się, że dobrane  filtropochłaniacze 2041 A1P2 R D są właściwe dla danego zastosowania. 
3. Połączyć filtropochłaniacz z półmaską tak, aby znacznik na złączu bagnetowym elementu  oczyszczającego znalazł się na wysokości mocowania krzyżaka półmaski. 
4. Przekręcić do oporu, w kierunku ruchu wskazówek zegara. 

PRZECHOWYWANIE:

 Filtropochłaniacze należy przechowywać w pomieszczeniach suchych, pozbawionych szkodliwych par i  gazów, zapewniających utrzymanie temperatury −5 °C - +40 °C i wilgotności względnej poniżej 80%.  Filtropochłaniacze nie powinny być przechowywane razem z substancjami toksycznymi i działającymi  agresywnie na materiały, z których są wykonane lub wydzielającymi nieprzyjemne zapachy. Przed  użyciem filtropochłaniacze powinny być przechowywane tylko w oryginalnych opakowaniach.  TRWAŁOŚĆ Gwarantowany czas bezpiecznego przechowywania szczelnie zapakowanych filtropochłaniaczy  (opakowanie fabryczne) wynosi 5 lat od daty produkcji. 
Klienci, którzy kupili ten produkt, kupili również te produkty:
 • Maska przeciwgazowa Secura 2000 CHEM silikon
  Maska przeciwgazowa Secura 2000 CHEM silikon
  125,50 zł[łącznie 23% Vat]
 • Nagłowie tekstylne Secura 2000
  Nagłowie tekstylne Secura 2000
  25,83 zł[łącznie 23% Vat]
 • Osłona aerozolowa do Secura 2000 CHEM 20szt
  Osłona aerozolowa do Secura 2000 CHEM 20szt
  8,00 zł[łącznie 23% Vat]
 • Pierścień dociskowy (2sztuki)
  Pierścień dociskowy (2sztuki)
  10,09 zł[łącznie 23% Vat]
Nasz serwis