Widok szczegółowy

Filtropochłaniacz do półmaski Secura 2000 A2P2 2szt.

Filtropochłaniacz do półmaski Secura 2000 A2P2 2szt.

[1-89-0006]Secura
54,12 zł[łącznie 23% Vat]
ilość:
Filtr A2P2 do maski Secura 2000
PRZEZNACZENIE
Filtropochłaniacze 2061 A2P2 R D, po skompletowaniu z częścią twarzową w postaci maski lub półmaski, chronią
układ oddechowy przed gazami organicznymi i param isubstancji organicznych, których temperatura wrzenia jest wyższa niż 65 °C oraz pyłami, dymami i mgłami. Dopuszczalne stężenie par i gazów wynosi 0.5% obj. a stężenie fazy rozproszonej aerozolu nie może przekraczać 10 x NDS. Najczęściej spotykane substancje, przed którymi chronią filtropochłaniacze 2061 A2P2 R D:
aldehyd glutarowy, kwas octowy, pestycydy, siarczan
dwumetylu, wyziewy kuchenne, wyziewy silników
benzynowych, wyziewy silnika diesla oraz wszystkie pozostałe substancje, przed którymi chronią pochłaniacze typu A.
 
CHARAKTERYSTYKA
Filtropochłaniacz 2061 A2P2 R D wykonany jest w postaci cylindrycznej, czarnej puszki z tworzywa
sztucznego (polipropylenu) o średnicy 80 mm i wysokości 48 mm i umieszczonej na nim cylindrycznej,
białej obudowy (polipropylenowej) o średnicy 70 mm i wysokości 13 mm. Te dwa elementy połączone są
trwale czarnym pierścieniem z tworzywa sztucznego. Czarna puszka (pochłaniacz) wypełniona jest
masą sorpcyjną na bazie węgla aktywnego. Biała obudowa (filtr) zawiera wysokoskuteczny, plisowany
materiał filtracyjny na bazie włókna szklanego. W dolnej części filtropochłaniacza znajduje się łącznik
umożliwiający połączenie z częściami twarzowymi półmasek i masek posiadającymi złącza typu
bagnetowego:
• półmaski: SECURA 2000, Advantage 200
• maski: Advantage 1000, Advantage 3000
Na bocznej powierzchni naklejona jest brązowo-biała etykieta zawierająca informacje o wyrobie.
Filtropochłaniacze pakowane są po 2 szt. w hermetycznie zamknięte torebki barierowe.
 
WYMAGANIA
Filtropochłaniacze 2061 A2P2 R D są zgodne z:
• przepisami dyrektywy Rady 89/686/EWG wprowadzonej w Polsce na mocy ustawy z dnia 30
sierpnia 2002 roku (Dz. U. nr 166, poz. 1360) i rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21
grudnia 2005 roku (Dz. U. z 2005 r. Nr 259, poz. 2173) zastępującego z dniem 1 stycznia 2006
roku rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 31 marca 2003 roku
(Dz. U. Nr 80, poz. 725).
• europejską normą zharmonizowaną EN-14387:2004 + A1:2008
 
ZALECENIA I OGRANICZENIA W STOSOWANIU
1. Zabrania się użytkowania filtropochłaniaczy w atmosferze o zawartości tlenu poniżej 17% obj.
oraz w przestrzeniach zamkniętych o niewielkiej kubaturze.
2. Filtropochłaniacze nie chronią przed tlenkiem i dwutlenkiem węgla.
3. Nie należy stosować filtropochłaniaczy (oraz półmaski) gdy zanieczyszczenia są bezwonne.
4. Jeżeli w trakcie używania filtropochłaniaczy poczuje się charakterystyczną woń szkodliwej
substancji lub istotny wzrost oporów oddychania, należy opuścić zagrożony teren i wymienić oba
filtropochłaniacze jednocześnie. 
Klienci, którzy kupili ten produkt, kupili również te produkty:
 • Płatek zaworu wdechowego Secura 2000 2szt
  Płatek zaworu wdechowego Secura 2000 2szt
  11,00 zł[łącznie 23% Vat]
 • Płatek zaworu wydechowego Secura 2000
  Płatek zaworu wydechowego Secura 2000
  5,01 zł[łącznie 23% Vat]
 • Maska ochronna pełnotwarzowa MAG 2
  Maska ochronna pełnotwarzowa MAG 2
  260,00 zł[łącznie 23% Vat]
 • Kątownik magnetyczny 22kg
  Kątownik magnetyczny 22kg
  11,56 zł[łącznie 23% Vat]
 • Kątownik magnetyczny 11kg
  Kątownik magnetyczny 11kg
  7,10 zł[łącznie 23% Vat]
 • Nagłowie tekstylne Secura 2000
  Nagłowie tekstylne Secura 2000
  25,83 zł[łącznie 23% Vat]
 • Filtr okrągły 2000.11 P1 (10sztuk)
  Filtr okrągły 2000.11 P1 (10sztuk)
  9,35 zł[łącznie 23% Vat]
Nasz serwis