Widok szczegółowy

Filtropochłaniacz do półmaski Secura 2000 ABEK1P2 2szt

Filtropochłaniacz do półmaski Secura 2000 ABEK1P2 2szt

[S536W122]Secura
75,03 zł[łącznie 23% Vat]
ilość:
Filtropochłaniacz uniwersalny do masek Secura 2000 - cena za 2 sztuki,

PRZEZNACZENIE:

 Filtropochłaniacze 2045 ABEK1P2 R D, po skompletowaniu z maską lub półmaską, chronią układ oddechowy przed gazami organicznymi i nieorganicznymi, parami i gazami substancji organicznych, parami i gazami kwaśnymi, amoniakiem i jego pochodnymi organicznymi oraz pyłami, dymami i mgłami, a także mieszaninami w/w substancji. Dopuszczalne stężenie par i gazów wynosi 0,1% obj. a stężenie fazy rozproszonej aerozolu nie może przekraczać 10 x NDS w przypadku skompletowania z półmaską i 16,5 x NDS w przypadku skompletowania z maską.
Najczęściej spotykane substancje, przed którymi chronią filtropochłaniacze 2045 ABEK1P2 R D:wszystkie substancje wymienione przy filtropochłaniaczach A1P2 R D, B1P2 R D, E1P2 R D, K1P2 R D, występujące równocześnie lub pojedynczo. 

KONSTRUKCJA:

 Filtropochłaniacz 2045 ABEK1P2 R D wykonany jest w postaci cylindrycznej, czarnej puszki z tworzywa  sztucznego (polipropylenu) o średnicy 80 mm i wysokości 48 mm i umieszczonej na nim cylindrycznej,  białej obudowy (polipropylenowej) o średnicy 70 mm i wysokości 12 mm. Te dwa elementy połączone są trwale czarnym pierścieniem z tworzywa sztucznego. Czarna puszka (pochłaniacz) wypełniona jest  masą sorpcyjną na bazie węgla aktywnego. Biała obudowa (filtr) zawiera wysokoskuteczny, plisowany  materiał filtracyjny na bazie włókna szklanego. W dolnej części filtropochłaniacza znajduje się łącznik  umożliwiający połączenie z częściami twarzowymi półmasek i masek posiadającymi złącza typu  bagnetowego: 
• półmaski: SECURA 2000, Advantage 200 
• maski: Advantage 1000, Advantage 3000 
Na bocznej powierzchni naklejona jest brązowo-szaro-żółto-zielono-biała etykieta zawierająca informacje  o wyrobie. Filtropochłaniacze pakowane są po 2 szt. w hermetycznie zamknięte torebki barierowe.

WYMAGANIA:

 Filtropochłaniacze 2045 ABEK1P2 R D są zgodne z:  • przepisami dyrektywy Rady 89/686/EWG wprowadzonej w Polsce na mocy ustawy z dnia 30  sierpnia 2002 roku (Dz. U. nr 166, poz. 1360) i rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21  grudnia 2005 roku (Dz. U. z 2005 r. Nr 259, poz. 2173) zastępującego z dniem 1 stycznia 2006  roku rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 31 marca 2003 roku  (Dz. U. Nr 80, poz. 725).  • europejską normą zharmonizowaną EN-14387:2004 + A1:2008 

ZALECENIA I OGRANICZENIA W STOSOWANIU:

1. Zabrania się użytkowania filtropochłaniaczy w atmosferze o zawartości tlenu poniżej 17% obj.  oraz w przestrzeniach zamkniętych o niewielkiej kubaturze. 
2. Filtropochłaniacze nie chronią przed tlenkiem i dwutlenkiem węgla. 
3. Nie należy stosować filtropochłaniaczy (oraz półmaski) gdy zanieczyszczenia są bezwonne. 
4. Jeżeli w trakcie używania filtropochłaniaczy poczuje się charakterystyczną woń szkodliwej  substancji lub istotny wzrost oporów oddychania, należy opuścić zagrożony teren i wymienić oba  filtropochłaniacze jednocześnie. 
5. Filtropochłaniacze mogą być stosowane jedynie zgodnie z instrukcją obsługi. 
6. Należy również zapoznać się z instrukcją użytkowania półmaski SECURA 2000. 

ZNAKOWANIE:

• 2045 ABEK1P2 RD – identyfikator (symbol) produktu 
• ABEK1 – typ i klasa pochłaniacza wg normy EN 14387:2004 + A1:2008 (PN-EN 14387:2004 +  A1:2008) 
• P2 – klasa filtra wg normy EN 14387:2004 + A1:2008 (PN-EN 14387:2004 + A1:2008) 
• R – filtr wielokrotnego użytku; oznakowanie zgodnie z normą EN 14387:2004 + A1:2008 (PN-EN  14387:2004 + A1:2008) 
• D – świadczy, że filtr spełnia wymaganie normy na zatkanie pyłem dolomitowym. 

INSTRUKCJA MOCOWANIA :

1. Wyjąć filtropochłaniacze z opakowania. 
2. Sprawdzić dane identyfikacyjne (kolor kodu, oznaczenie literowe), by upewnić się, że dobrane  filtropochłaniacze 2045 ABEK1P2 R D są właściwe dla danego zastosowania. 
3. Połączyć filtropochłaniacz z półmaską tak, aby znacznik na złączu bagnetowym elementu  oczyszczającego znalazł się na wysokości mocowania krzyżaka półmaski. 
4. Przekręcić do oporu, w kierunku ruchu wskazówek zegara. 

PRZECHOWYWANIE :

Filtropochłaniacze należy przechowywać w pomieszczeniach suchych, pozbawionych szkodliwych par i  gazów, zapewniających utrzymanie temperatury −5 °C do +40 °C i wilgotności względnej poniżej 80%.  Filtropochłaniacze nie powinny być przechowywane razem z substancjami toksycznymi i działającymi  agresywnie na materiały, z których są wykonane lub wydzielającymi nieprzyjemne zapachy. Przed  użyciem filtropochłaniacze powinny być przechowywane tylko w oryginalnych opakowaniach.  TRWAŁOŚĆ Gwarantowany czas bezpiecznego przechowywania szczelnie zapakowanych filtropochłaniaczy  (opakowanie fabryczne) wynosi 5 lat od daty produkcji.
Klienci, którzy kupili ten produkt, kupili również te produkty:
 • Maska Secura 2000 silikon
  Maska Secura 2000 silikon
  61,50 zł[łącznie 23% Vat]
 • Pochłaniacze do Secura 2000 ABEK1 2 szt.
  Pochłaniacze do Secura 2000 ABEK1 2 szt.
  44,28 zł[łącznie 23% Vat]
 • Filtr łezka 2000.06 P2 (2sztuk)
  Filtr łezka 2000.06 P2 (2sztuk)
  4,03 zł[łącznie 23% Vat]
 • Osłona twarzy siatkowa z nausznikami ME
  Osłona twarzy siatkowa z nausznikami ME
  168,02 zł[łącznie 23% Vat]
 • Półmaska filtrująca ZF 0/24z FF P2
  Półmaska filtrująca ZF 0/24z FF P2
  3,10 zł[łącznie 23% Vat]
Nasz serwis