Widok szczegółowy

Filtropochłaniacz E2P2 Secura 2 sztuki

Filtropochłaniacz E2P2 Secura 2 sztuki

[s536e222]Secura
74,00 zł[łącznie 23% Vat]
ilość:
Towar niedostępny do odwołania !Wymienny filtropochłaniacz2063 E2P2 R D ( 2 sztuki w opakowaniu), po skompletowaniu z półmaską lub maską, chronią układ oddechowy przed dwutlenkiem siarki i innymi kwaśnymi gazami i parami oraz pyłami, dymami i gazami. Dopuszczalne stężenie par i gazów wynosi 0.5% obj. a stężenie fazy rozproszonej aerozolu nie może przekraczać 10 x NDS w przypadku skompletowania z półmaską i 16,5 x NDS w przypadku skompletowania z maską.
 
Najczęściej spotykane substancje, przed którymi chronią filtropochłaniacze 2063 E2P2 R D:
dwutlenek siarki, fluorowodór, kwas azotowy, kwas mrówkowy, kwas octowy, kwas siarkowy oraz wszystkie substancje, przed którymi chronią pochłaniacze E2.
CHARAKTERYSTYKA
Filtropochłaniacz 2063 E2P2 R D wykonany jest w postaci cylindrycznej, czarnej puszki z tworzywa sztucznego (polipropylenu) o średnicy 80 mm i wysokości 48 mm i umieszczonej na nim cylindrycznej, białej obudowy (polipropylenowej) o średnicy 70 mm i wysokości 12 mm. Te dwa elementy połączone są trwale czarnym pierścieniem z tworzywa sztucznego.
Czarna puszka (pochłaniacz) wypełniona jest masą sorpcyjną na bazie węgla aktywnego. Biała obudowa (filtr) zawiera wysokoskuteczny, plisowany materiał filtracyjny na bazie włókna szklanego. W dolnej części filtropochłaniacza znajduje się łącznik umożliwiający połączenie z częściami twarzowymi półmasek i masek posiadającymi złącza typu bagnetowego:
  • Półmaski: SECURA 2000, Advantage 200, Secura 3000, 
  • Maski: Advantage 1000, Advantage 3000
Na bocznej powierzchni naklejona jest żółto-biała etykieta zawierająca informacje o wyrobie.
Filtropochłaniacze pakowane są po 2 szt. w hermetycznie zamknięte torebki barierowe.
WYMAGANIA
Filtropochłaniacze 2063 E2P2 R D są zgodne z:
- przepisami dyrektywy Rady 89/686/EWG wprowadzonej w Polsce na mocy ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 roku (Dz. U. nr 166, poz. 1360) i rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 roku (Dz. U. z 2005 r. Nr 259, poz. 2173) zastępującego z dniem 1 stycznia 2006 roku rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 31 marca 2003 roku (Dz. U. Nr 80, poz. 725).
- europejską normą zharmonizowaną EN-14387:2004 + A1:2008
 
ZALECENIA I OGRANICZENIA W STOSOWANIU
 
1. Zabrania się użytkowania filtropochłaniaczy w atmosferze o zawartości tlenu poniżej 17% obj. oraz w przestrzeniach zamkniętych o niewielkiej kubaturze;
2. Filtropochłaniacze nie chronią przed tlenkiem węgla;
3. Nie należy stosować filtropochłaniaczy (oraz półmaski) gdy zanieczyszczenia są bezwonne;
4. Jeżeli w trakcie używania filtropochłaniaczy poczuje się charakterystyczną woń szkodliwej substancji lub istotny wzrost oporów oddychania, należy opuścić zagrożony teren i wymienić oba filtropochłaniacze jednocześnie;
5. Filtropochłaniacze mogą być stosowane jedynie zgodnie z instrukcją obsługi.
 
KARTA KATALOGOWA
FILTROPOCHŁANIACZ
2063 E2P2 R D EN 14387:2004 + A1:2008 (PN-EN 14387:2004 + A1:2008)
Certyfikat: WE/S/1606/2010
Data wydania certyfikatu: 15.10.2010
Nr katalogowy: S536E222
Nr karty katalogowej: KK-063/E2P2 Strona: 2/2
 
6. Należy również zapoznać się z instrukcją użytkowania półmaski lub maski, do której filtropochłaniacze zostały zastosowane.
ZNAKOWANIE
 
- 2063 E2P2 RD – identyfikator (symbol) produktu
- E2 – typ i klasa pochłaniacza wg normy EN 14387:2004 + A1:2008 (PN-EN 14387:2004 + A1:2008)
- P2 – klasa filtra wg normy EN 14387:2004 + A1:2008 (PN-EN 14387:2004 + A1:2008)
- R – filtr wielokrotnego użytku; oznakowanie zgodnie z normą EN 14387:2004 + A1:2008 (PN-EN 14387:2004 + A1:2008)
- D – świadczy, że filtr spełnia wymaganie normy na zatkanie pyłem dolomitowym.
 
INSTRUKCJA MOCOWANIA
1. Wyjąć filtropochłaniacze z opakowania.
2. Sprawdzić dane identyfikacyjne (kolor kodu, oznaczenie literowe), by upewnić się, że dobrane filtropochłaniacze 2063 E2P2 R D są właściwe dla danego zastosowania.
3. Połączyć filtropochłaniacz z półmaską tak, aby znacznik na złączu bagnetowym elementuoczyszczającego znalazł się na wysokości mocowania krzyżaka półmaski.
4. Przekręcić do oporu, w kierunku ruchu wskazówek zegara.
PRZECHOWYWANIE
Filtropochłaniacze należy przechowywać w pomieszczeniach suchych, pozbawionych szkodliwych par i gazów, zapewniających utrzymanie temperatury −5 °C - +40 °C i wilgotności względnej poniżej 80%.
Filtropochłaniacze nie powinny być przechowywane razem z substancjami toksycznymi i działającymi agresywnie na materiały, z których są wykonane lub wydzielającymi nieprzyjemne zapachy. Przed użyciem filtropochłaniacze powinny być przechowywane tylko w oryginalnych opakowaniach.
TRWAŁOŚĆ
Gwarantowany czas bezpiecznego przechowywania szczelnie zapakowanych filtropochłaniaczy (opakowanie fabryczne) wynosi 5 lat od daty produkcji. 
Nasz serwis