Widok szczegółowy

Kotwa chemiczna CV300 300ml

Kotwa chemiczna CV300 300ml

[cv300]Arvex
41,00 zł[łącznie 23% Vat]
ilość:
Kotwa chemiczna CV 300 winyloestrowa.

Podłoże
Do stosowania w zarysowanym i niezarysowanym, zbrojonym i niezbrojonym, suchym oraz mokrym betonie o zwykłej masie, klasy od C20/25 do C50/60.

Możliwe jest także, choć nie objęte oceną techniczną, kotwienie w innych materiałach pełnych i miękkich (np. w innych rodzajach betonu, cegle pełnej, silikatowej, kamieniu naturalnym, betonie komórkowym czyli gazobetonie, itp.), a po zastosowaniu dodatkowej tulei siatkowej, również w materiałach otworowych (np. pustak, cegła dziurawka).
Zalety - własności

    w pełni profesjonalne rozwiązanie do maksymalnego zakresu obciążeń,
    najwyższa odporność na oddziaływanie czynników chemicznych,/images/products/paragraphs/icon-sf.gif
    połączenie wodoszczelne - możliwość stosowania w mokrym podłożu,
    elastyczne połączenie odporne na drgania i niepalne (odporność ogniowa R180 - dotyczy prętów zbrojeniowych w ograniczonym zakresie zastosowań),
    zastosowanie uniwersalne dla większości materiałów budowlanych,
    zamocowanie bezrozporowe oraz beznaprężeniowe, co umożliwia kotwienie blisko krawędzi i w małych odstępach,
    do stosowania na zewnątrz i wewnątrz budynków - nie zawiera styrenu,
    produkt aprobowany do prętów gwintowanych oraz zbrojeniowych,
    bardzo długi termin przydatności do użycia - aż 18 miesięcy,
    ogólnoeuropejska ocena techniczna nr ETA-18/0663 wydana przez francuskie Centrum Naukowo-Techniczne Budownictwa (CSTB).

Przykładowe zużycie w podłożu pełnym
Rozmiar
łącznika
gwintowanego
Średnica
otworu
Głębokość
otworu
Pojemność kartusza [ml]
150 300 345 380 410
M [mm] d0 [mm] h0 [mm] ilość otworów z kartusza*
8 10 85 35 79 92 102 108
10 12 95 25 57 67 74 80
12 14 115 17 39 46 51 55
16 18 130 11 26 31 34 37
20 24 175 4 9 10 11 12
24 28 215 2 6 7 8 9
30** 35 285 1 3 3 4 4
* wartości przybliżone,
** rozmiar nie objęty oceną techniczną.


Zalecane obciążenia w betonie niezarysowanym dla prętów gwintowanych*
Rozmiar
gwintu
łącznika
Efektywna
głębokość
zakotwienia
Zalecane
obciążenia
na wyrywanie
Zalecane obciążenia
na ścinanie
Vk [kN]**
M [mm] hef [mm] Nk [kN]** Pręt klasy 5.8 Pręt klasy 8.8 Pręt klasy 10.9
M 8 80 9.57 6.5 10.4 13.0
M 10 90 12.78 10.3 16.5 20.7
M 12 110 17.77 15.0 24.0 30.0
M 16 125 23.93 27.9 44.7 55.9
M 20 170 38.14 43.7 69.9 87.4
M 24 210 52.77 62.9 100.7 125.8
*beton klasy min. C20/25, zakres temperatur I (-40°C do +24°C; maksymalna temperatura krótkotrwała +40°C),
**1kN = ±100kg; przy zachowaniu wymaganych minimalnych odległości od krawędzi podłoża i rozstawu osi (wartości należy skorygować o zniszczenie stali - wg zastosowanej klasy pręta).

Parametry montażu w betonie przy pomocy prętów gwintowanych
Rozmiar
gwintu
łącznika
Średnica
otworu
Dopuszczalna
głębokość
osadzania
Minimalna
odległość od krawędzi
podłoża i rozstaw
osiowy łączników
Minimalna
grubość
podłoża
Wymagany
moment
dokręcania
M [mm] d0 [mm] hef [mm] cmin,smin [mm] dmin [mm] Tinst [Nm]
M 8 10 60-160 40 hef+30* 10
M 10 12 60-200 50 hef+30* 20
M 12 14 70-240 60 hef+30* 30
M 16 18 80-320 80 hef+2d0 60
M 20 24 90-400 100 hef+2d0 90
M 24 28 100-480 120 hef+2d0 140
*minimum 100mm.

Parametry montażu w betonie przy pomocy prętów zbrojeniowych
Średnica
pręta
zbrojeniowego
Średnica
otworu
Dopuszczalna
głębokość
osadzania
Minimalna
odległość od krawędzi
podłoża i rozstaw
osiowy łączników
Minimalna
grubość
podłoża
Ø [mm] d0 [mm] hef [mm] cmin,smin [mm] dmin [mm]
8 12 60-160 40 hef+30*
10 14 60-200 50 hef+30*
12 16 70-240 60 hef+30*
14 18 75-280 70 hef+2d0
16 20 80-320 80 hef+2d0
20 25 90-400 100 hef+2d0
25 32 100-500 125 hef+2d0
*minimum 100mm.

Czasy reakcji w zależności od temperatury
Temperatura podłoża* Czas wiązania** Czas osadzania
[°C] [minuty] [minuty]
30-40 45 3
20-29 60 6
10-19 65 12
5-9 70 17
0-4 90 25
* temperatura zaprawy musi wynosić minimum 20°C.Wykonanie
Kartusze z zaprawą na bazie syntetycznej żywicy winyloestrowej.
Przykłady zastosowania

    szerokie zastosowanie przy różnego typu pracach konstrukcyjnych, remontowych i modernizacyjnych,
    przy renowacji kolumn, podpór, balustrad, słupów, przęseł, pomników, rzeźb, sztukaterii, itp.
    do mocowania krat okiennych, poręczy, konsoli, grzejników, bram, kanałów kablowych, urządzeń sanitarnych, wsporników stalowych, tablic ściennych, zawiasów drzwiowych i okiennych, itp.
Nasz serwis