Widok szczegółowy

Maska przeciwgazowa Secura 2000 CHEM silikon

Maska przeciwgazowa Secura 2000 CHEM silikon

[S537CSL0]Secura
99,00 zł[łącznie 23% Vat]
ilość:

Gotowy zestaw SECURA 2000 CHEM do stosowanie w sadzie, szklarni i ogrodzie podczas oprysków środkami ochrony roślin.

Szczegółowy opis:

Zestaw SECURA 2000 CHEM stanowi ochronę układu oddechowego przed pyłami, dymami i aerozolami ciekłymi,
a także parami i gazami organicznymi których temperatura wrzenia jest wyższa niż 65°C. Są to typowe czynniki występujące podczas m.in. lakierowania, szlifowania, obróbki mechanicznej czy laminowania.
 
CHARAKTERYSTYKA :
 
W skład zestawu wchodząnastępujące elementy: półmaska SECURA 2000, dwa filtropochłaniacze 2041 A1P2 RD, dwie osłony aerozolowe zamontowane na filtropochłaniaczach za pomocą pierścieni dociskowych – zapakowane hermetycznie oraz 20 szt. osłon aerozolowych w opakowaniu foliowym. 
 
WYMAGANIA :
 
Półmaska SECURA 2000 oraz filtropochłaniacze 2041 A1P2 RD posiadają certyfikaty oceny typu WE na 
zgodność z Dyrektywą 89/686/EWG oraz Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 
(Dz. U. Nr 259, poz. 2173) wg norm PN-EN 140:2001 (półmaska SECURA 2000), PN-EN 
14387:2004+A1:2008 (filtropochłaniacz 2041 A1P2 RD) upoważniających do znakowania wyrobów 
znakiem CE.
 
ZALECENIA I OGRANICZENIA W STOSOWANIU:
 
1. Zestaw nie chroni przed tlenkiem węgla i nie może być używany, jeżeli: 
• stężenie tlenu w powietrzu jest niższe niż 17% np. w kanałach, studzienkach, zbiornikach oraz
pomieszczeniach nie wentylowanych o niewielkiej kubaturze; 
• zanieczyszczenia są bezwonne lub działają drażniąco na skórę i oczy; 
• stężenie zanieczyszczeń jest nieznane lub przekracza poziom określony dla danych 
elementów oczyszczających (filtropochłaniacz A1P2 RD: 0,1% obj., 10xNDS); 
• nie jest możliwe prawidłowe dopasowanie półmaski do twarzy; 
1. Półmaskę należy przechowywać w opakowaniu produkcyjnym lub innym opakowaniu 
zapewniającym ochronę przed zanieczyszczeniami. 
2. Należy opuścić zanieczyszczony obszar i wymienić elementy oczyszczające jeżeli: 
• półmaska lub elementy oczyszczające zostały uszkodzone; 
• we wdychanym powietrzu czuć zapach, smak zanieczyszczeń lub wyczuwa się podrażnienie; 
3. Nie należy dokonywać modyfikacji i przeróbek sprzętu. 
4. Używać wyłącznie filtropochłaniaczy i część zamiennych zalecanych przez producenta zestawu. 
 
KONSTRUKCJA :
 
1. Półmaska SECURA 2000: 
• część twarzowa – silikon lub neopren; 
• zawór wydechowy – polipropylen, silikon;
• łącznik bagnetowy – polipropylen; 
• zawór wdechowy – polipropylen, silikon;
• uszczelki – neopren;
• nagłowie – polipropylen, guma w osłonie z poliestru;
2. Filtropochłaniacz 2041 A1P2 RD: 
• materiał pochłaniający – węgiel aktywny; 
• obudowa (puszka) – polipropylen; 
• filtr – wysokoskuteczny materiał filtracyjny 
3. Osłona aerozolowa – materiał filtracyjny 
4. Pierścienie dociskowe – neopren
 
PRZECHOWYWANIE :
 
Zestaw SECURA 2000 CHEM należy przechowywać w pomieszczeniach suchych, pozbawionych 
szkodliwych par i gazów, zapewniających utrzymanie temperatury −5 °C - +40 °C i wilgotności względnej 
poniżej 80%. Zestaw nie powinien być przechowywany razem z substancjami toksycznymi, 
wydzielającymi nieprzyjemne zapachy i działającymi agresywnie na materiały, z których jest wykonany 
 
TRWAŁOŚĆ:
 
Zestaw zachowuje parametry użytkowe przez okres 5 lat przechowywania w opakowaniu fabrycznym.
Klienci, którzy kupili ten produkt, kupili również te produkty:
 • Rękawice spawalnicze WELDOGER Y
  Rękawice spawalnicze WELDOGER Y
  17,10 zł[łącznie 23% Vat]
 • Rękawice ochronne RPCV40 (Kwasoodporne)
  Rękawice ochronne RPCV40 (Kwasoodporne)
  7,65 zł[łącznie 23% Vat]
 • Półmaska filtrująca ZF 0/24z FF P2
  Półmaska filtrująca ZF 0/24z FF P2
  3,10 zł[łącznie 23% Vat]
 • Gogle ochronne MCR-STRYKER-F
  Gogle ochronne MCR-STRYKER-F
  26,20 zł[łącznie 23% Vat]
 • Nagłowie tekstylne Secura 2000
  Nagłowie tekstylne Secura 2000
  25,83 zł[łącznie 23% Vat]
 • Filtropochłaniacz do półmaski Secura 2000 A1P2 2szt
  Filtropochłaniacz do półmaski Secura 2000 A1P2 2szt
  52,89 zł[łącznie 23% Vat]
 • Filtr okrągły 2000.11 P1 (10sztuk)
  Filtr okrągły 2000.11 P1 (10sztuk)
  9,35 zł[łącznie 23% Vat]
 • Sadpal katalizator worek 1kg
  Sadpal katalizator worek 1kg
  8,90 zł[łącznie 23% Vat]
Nasz serwis