Widok szczegółowy

Maska przeciwpyłowa Secura 2000 DUST neopren

Maska przeciwpyłowa Secura 2000 DUST neopren

[S527DNL0]Secura
79,95 zł[łącznie 23% Vat]
ilość:
Maska przeciwpyłowa Secura 2000 Dust.

PRZEZNACZENIE :
 
Zestaw SECURA 2000 DUST stanowi ochronę układu oddechowego przed aerozolami z cząstek stałych i ciekłych o ile stężenie fazy rozproszonej aerozolu nie przekracza wartości 4 x NDS – dla filtrów klasy P1 oraz wartość 10 x NDS dla filtrów klasy P2.
Typowe zastosowania filtrów klasy P1 R: urabianie węgla kamiennego i brunatnego, granitu marmuru, piaskowca, dolomitu itp.; (cięcie szlifowanie) żelaza, stali i kamienia; obróbka drewna miękkiego w tartakach i stolarniach: czyszczenie odlewów i konstrukcji stalowych: produkcja; przeładunek i stosowanie wapna, cementu, nawozów sztucznych, surowców dla przemysłu szklarskiego i ceramicznego, surowców dla przemysłu gumowego, produkcja maki i pasz. 
Typowe zastosowania filtrów klasy P2 R: urabianie surowców mineralnych zawierających ponad 50% 
wolnej krzemionki; spawanie elektryczne; wytapianie i odlewanie metali (oprócz cynku i ołowiu); obróbka 
aluminium i jego stopów; pozyskiwanie i przeróbka rud metali (rudy miedzi, cynku, ołowiu, żelaza); cięcie 
i szlifowanie drewna twardego; produkcja pasz i produktów farmaceutycznych; lakierowanie proszkowe. 
 
CHARAKTERYSTYKA :
 
W skład zestawu wchodzą następujące elementy: półmaska SECURA 2000 neopren - niebieska, dwa łączniki puszkowe z 
filtrami SECAIR 2000.12 P1 R klasy P1 lub SECAIR 2000.06 P2 R klasy P2, zamontowane na półmasce 
oraz 10 szt. filtrów SECAIR 2000.11 P1 R lub SECAIR 2000.06 P2 R w opakowaniu foliowym. 
 
WYMAGANIA :
 
Półmaska SECURA 2000 oraz filtry płaskie SECAIR 2000.12 P1 R, SECAIR 2000.06 P2 R posiadają
certyfikaty oceny typu WE na zgodność z Dyrektywą 89/686/EWG oraz Rozporządzeniem Ministra 
Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 (Dz. U. Nr 259, poz. 2173) wg norm PN-EN 140:2001 (półmaska 
SECURA 2000), PN-EN 143:2004, PN-EN 143:2004/A1:2007 (filtr SECAIR 2000.12 P1 R i SECAIR 
2000.06 P2 R) upoważniających do znakowania wyrobów znakiem CE. 
 
ZALECENIA I OGRANICZENIA W STOSOWANIU :
 
1. Zestaw nie chroni przed tlenkiem węgla i nie może być używany, jeżeli: 
• stężenie tlenu w powietrzu jest niższe niż 17% np. w kanałach, studzienkach, zbiornikach 
oraz pomieszczeniach nie wentylowanych o niewielkiej kubaturze 
• zanieczyszczenia są bezwonne lub działają drażniąco na skórę i oczy 
• stężenie zanieczyszczeń jest nieznane lub przekracza poziom określony dla danej klasy 
filtrów (filtry klasy P1 4xNDS, filtry klasy P2 10xNDS) 
• nie jest możliwe prawidłowe dopasowanie półmaski do twarzy 
1. Zestaw należy przechowywać w opakowaniu produkcyjnym lub innym opakowaniu 
zapewniającym ochronę przed zanieczyszczeniami 
2. Należy opuścić zanieczyszczony obszar i wymienić filtry jeżeli: 
• półmaska lub filtry zostały uszkodzone 
• we wdychanym powietrzu czuć zapach, smak zanieczyszczeń lub wyczuwa się podrażnienie 
3. Nie należy dokonywać modyfikacji i przeróbek sprzętu. 
4. Używać wyłącznie filtrów i część zamiennych zalecanych przez producenta zestawu.
 
KONSTRUKCJA :
 
1. Półmaska SECURA 2000: 
• część twarzowa – silikon lub neopren 
• zawór wydechowy – polipropylen, silikon
• łącznik bagnetowy – polipropylen 
• zawór wdechowy – polipropylen, silikon
• uszczelki – neopren
• nagłowie – polipropylen, guma w osłonie z poliestru
2. Filtry płaskie – mieszanka tworzyw 
3. Łączniki puszkowe –polipropylen 
 
PRZECHOWYWANIE :
 
Zestaw SECURA 2000 DUST należy przechowywać w pomieszczeniach suchych, pozbawionych 
szkodliwych par i gazów, zapewniających utrzymanie temperatury −5 °C - +40 °C i wilgotności względnej 
poniżej 80%. Zestaw nie powinien być przechowywany razem z substancjami toksycznymi, 
wydzielającymi nieprzyjemne zapachy i działającymi agresywnie na materiały, z których jest wykonany.
 
TRWAŁOŚĆ:
 
Zestaw zachowuje parametry ochronne przez okres 3 lat przechowywania w opakowaniu fabrycznym. 
Klienci, którzy kupili ten produkt, kupili również te produkty:
 • Nauszniki ochronne 3M Optime3
  Nauszniki ochronne 3M Optime3
  99,42 zł[łącznie 23% Vat]
 • Pierścień dociskowy (2sztuki)
  Pierścień dociskowy (2sztuki)
  10,09 zł[łącznie 23% Vat]
 • Osłona aerozolowa do Secura 2000 CHEM 20szt
  Osłona aerozolowa do Secura 2000 CHEM 20szt
  8,00 zł[łącznie 23% Vat]
 • Filtr łezka 2000.06 P2 (2sztuk)
  Filtr łezka 2000.06 P2 (2sztuk)
  4,03 zł[łącznie 23% Vat]
 • Pochłaniacze do półmaski Secura 2000 A2 2 szt.
  Pochłaniacze do półmaski Secura 2000 A2 2 szt.
  34,44 zł[łącznie 23% Vat]
Nasz serwis