Widok szczegółowy

Pochłaniacz A2 3031 2 szt Secura

Pochłaniacz A2 3031 2 szt Secura

[3031-a2]Secura
43,50 zł[łącznie 23% Vat]
ilość:
Pochłaniacz A2 pasuje do masek Secura 2000 i Secura 3000 lub do masek pełnotwarzowych MAG-2.
Bez filtra pokazanego na drugim zdjęciu.

Jego budowa pozwala na dołączenie filtra P2 lub P3 na wierzchu, dzięki czemu szybko można go przekształcić w Filtropochłaniacz. Taka konieczność może zaistnieć jeżeli nagle zwiększy się zapylenie. Załączone drugie zdjęcie

Pochłaniacze po skąpletowaniu z odpowiednią maską chronią układ oddechowy przed szkodliwymi parami i gazami, przy łącznym objętościowym stężeniu nie przekraczającym wartości 0,5 % takimi jak:
Aldechydy, benzen, benzyna, alkohole, bezwonnik octowy, bromek etylu i metylu, chlorki butylu, etylu, izopropylu, chlorobenzen, chloroform, cykloheksan, czterochlorek węgla, dioksan, etery, etery, erylobenzen, freon, glikol metylowy, kamfora, ksylen, mocznik, lizol, nafta, naftalen, nitrobenzen, toluen, opary asfaltu, smoły i inne. 
Zabrania się stosowania masek w atmosferze poniżej 17% tlenu. Pochłaniacze nie chronią przed tlenkiem węgla i oparami rtęci.

W opakowaniu 2 sztuki.


Nasz serwis