Widok szczegółowy

Pochłaniacze do półmaski Secura 2000 A1 2 szt.

Pochłaniacze do półmaski Secura 2000 A1 2 szt.

[Secura-2000-A1]Secura
29,52 zł[łącznie 23% Vat]
ilość:
Wymienny pochłaniacz do maski Secura 2000. pakowany szczelnie 2 sztuki.

PRZEZNACZENIE :
 
Pochłaniacze 2021 A1, po skompletowaniu z półmaską lub maską, chronią układ oddechowy przed parami i gazamiorganicznymi, których temperatura wrzenia jest wyższa niż65°C, przy łącznym objętościowym stężeniu nie przekraczającym wartości 0,1%. 
Najczęściej spotykane substancje, przed którymi chronią pochłaniacze 2021 A1: 
aldehydy, alkohole, benzen, benzyna, bezwodnik octowy, bromek: etylu, metylu; chlorki: allilu, butylu, etylenu.
 
CHARAKTERYSTYKA :
 
Pochłaniacz 2021 A1 wykonany jest w postaci cylindrycznej puszki z tworzywa sztucznego 
koloru czarnego o średnicy 80 mm i wysokości 40 mm. W dolnej części pochłaniacza znajduje 
się łącznik umożliwiający połączenie z częściami twarzowymi półmasek lub masek, 
posiadającymi złącza typu bagnetowego: 
- półmaski: Secura 2000, Advantage 200 
- maski: Advantage 1000, Advantage 3000.
W górnej części znajduje się pokrywa perforowana umożliwiająca przepływ powietrza przez 
pochłaniacz. Pochłaniacz 2021 A1 wypełniony jest węglem aktywnym. Na bocznej powierzchni 
naklejona jest brązowa etykieta zawierająca informacje o wyrobie. Pochłaniacze pakowane są po 
2 szt. w hermetycznie zamknięte torebki barierowe.
 
KONSTRUKCJA :
 
Pochłaniacz 2021 A1 wykonany jest z: 
• Materiał pochłaniający – węgiel aktywny 
• Obudowa (puszka) – polipropylen 
 
WYMAGANIA :
 
Pochłaniacze 2021 A1 są zgodne z: 
- przepisami dyrektywy Rady 89/686/EWG wprowadzonej w Polsce na mocy ustawy z dnia 30 
sierpnia 2002 roku (Dz. U. nr 166, poz. 1360) i rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 
grudnia 2005 roku (Dz. U. z 2005 r. Nr 259, poz. 2173) zastępującego z dniem 1 stycznia 
2006 roku rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 31 marca 
2003 roku (Dz. U. Nr 80, poz. 725). 
- europejska normą zharmonizowana EN 14387:2004 + A1:2008 (PN-EN 14387:2004 + 
A1:2008) 
 
ZALECENIA I OGRANICZENIA W STOSOWANIU :
 
1. Zabrania się użytkowania pochłaniaczy w atmosferze o zawartości tlenu poniżej 17% obj. 
oraz w przestrzeniach zamkniętych o niewielkiej kubaturze; 
2. Pochłaniacze nie chronią przed tlenkiem i dwutlenkiem węgla;
3. Nie należy stosować pochłaniaczy (oraz półmaski) gdy zanieczyszczenia są bezwonne;
4. Jeśli w trakcie używania pochłaniaczy poczuje się charakterystyczną woń szkodliwej 
substancji należy opuścić zagrożony teren i wymienić oba pochłaniacze jednocześnie; 
5. Pochłaniacze mogą być stosowane jedynie zgodnie z instrukcją obsługi; 
6. Należy również zapoznać się z instrukcją użytkowania półmaski lub maski, do której 
pochłaniacze zostały zastosowane . 
 
INSTRUKCJA MOCOWANIA :
 
1. Wyjąć pochłaniacze z opakowania; 
2. Sprawdzić dane identyfikacyjne (kolor kodu, oznaczenie literowe), by upewnić się, że 
dobrane pochłaniacze 2021 A1 są właściwe dla danego zastosowania; 
3. Połączyć pochłaniacz z półmaską tak, aby znacznik na złączu bagnetowym znalazł się na 
wysokości mocowania krzyżaka półmaski; 
4. Przekręcić do oporu, w kierunku ruchu wskazówek zegara. 
 
PRZECHOWYWANIE :
 
Pochłaniacze należy przechowywać w pomieszczeniach suchych, pozbawionych szkodliwych 
par i gazów, zapewniających utrzymanie temperatury −5 °C - +40 °C i wilgotności względnej ok. 
80%. Pochłaniacze nie powinny być przechowywane razem z substancjami toksycznymi i 
działającymi agresywnie na materiały, z których są wykonane lub wydzielającymi nieprzyjemne 
zapachy. Przed użyciem pochłaniacze powinny być przechowywane tylko w oryginalnych 
opakowaniach. 
 
TRWAŁOŚĆ:
 
Producent gwarantuje zachowanie parametrów użytkowych pod warunkiem przechowywania 
szczelnie zapakowanych pochłaniaczy (opakowanie fabryczne) przez okres 5 lat od daty 
produkcji. 
 
ZNAKOWANIE :
 
2021 A1 – identyfikator (symbol) produktu 
A1 – typ i klasa pochłaniacza wg normy EN 14387:2004 + A1:2008 
Klienci, którzy kupili ten produkt, kupili również te produkty:
 • Filtr okrągły 2000.11 P1 (10sztuk)
  Filtr okrągły 2000.11 P1 (10sztuk)
  9,35 zł[łącznie 23% Vat]
 • Pierścień dociskowy (2sztuki)
  Pierścień dociskowy (2sztuki)
  10,09 zł[łącznie 23% Vat]
 • Płatek zaworu wdechowego Secura 2000 2szt
  Płatek zaworu wdechowego Secura 2000 2szt
  11,00 zł[łącznie 23% Vat]
 • Osłona aerozolowa do Secura 2000 CHEM 20szt
  Osłona aerozolowa do Secura 2000 CHEM 20szt
  8,00 zł[łącznie 23% Vat]
 • Gogle ochronne MCR-STRYKER-F
  Gogle ochronne MCR-STRYKER-F
  26,20 zł[łącznie 23% Vat]
 • Maska lakiernicza Secura 2000 LAK silikon
  Maska lakiernicza Secura 2000 LAK silikon
  86,10 zł[łącznie 23% Vat]
 • Płatek zaworu wydechowego Secura 2000
  Płatek zaworu wydechowego Secura 2000
  5,01 zł[łącznie 23% Vat]
 • Nagłowie tekstylne Secura 2000
  Nagłowie tekstylne Secura 2000
  25,83 zł[łącznie 23% Vat]
Nasz serwis