Widok szczegółowy

Pochłaniacze do półmaski Secura 2000 A2 2 szt.

Pochłaniacze do półmaski Secura 2000 A2 2 szt.

[Secura-2000-A2]Secura
34,44 zł[łącznie 23% Vat]
ilość:
PRZEZNACZENIE :
 
Pochłaniacze 2031 A2, po skompletowaniu z półmaską lub maską dwufiltrową, chronią układ oddechowy przed parami i gazami organicznymi, których temperatura wrzenia jest wyższa niż 65 °C, przy łącznym objętościowym stężeniu nie przekraczającym wartości 0,5%. 
Najczęściej spotykane substancje, przed którymi chronią pochłaniacze 2031 A2: 
aldehydy, alkohole, benzen, benzyna, bezwodnik octowy, bromek: etylu, metylu; chlorki: allilu, butylu, etylenu, izopropylu, winylu; chlorobenzen, chloroform, cykloheksan, cykloheksanol, cykloheksanon, cykloheksen, czterochlorek węgla, czterochloroetan, czterochloroetylen, dioksan, dwubromoetan, dwuchlorobenzen, dwuchloroetylen, dwuchloronitroetan, dwuchloropropan, dwuetyloketon, dwupropyloketon, epichlorohydryna, estry, 
etery, etylobenzen, freon, heptan, glikol metylowy, kamfora, ksylen, kwas octowy, lizol, 
merkaptany, metylobutyloketon, mocznik, nafta, naftalen, nikotyna, nitrobenzen, nitrogliceryna, 
nitropropan, nitrotoluen, octan amylu, octan etylu, octan winylu, ozon, styren, terpentyna, 
tetralina, tetrahydrofuran, tiofen, tlenek mezytylu, toluen, trójchlorometan, trójchloroetylen oraz 
opary asfaltu, smoły, pokostu i inne. 
 
CHARAKTERYSTYKA :
 
Pochłaniacz 2031 A2 wykonany jest w postaci cylindrycznej puszki z tworzywa sztucznego 
koloru czarnego o średnicy 80 mm i wysokości całkowitej 48 mm. W dolnej części pochłaniacza 
znajduje się łącznik umożliwiający połączenie z półmaskami lub maskami, posiadającymi złącza 
typu bagnetowego: 
- półmaski: Secura 2000, Advantage 200 
- maski: Advantage 1000, Advantage 3000.
W górnej części znajduje się pokrywa perforowana umożliwiająca przepływ powietrza przez 
pochłaniacz. Pochłaniacz 2031 A2 wypełniony jest węglem aktywnym. Na bocznej powierzchni 
naklejona jest brązowa etykieta zawierająca informacje o wyrobie. Pochłaniacze pakowane są po 
2 szt. w hermetycznie zamkniętą torebkę barierową. 
 
KONSTRUKCJA :
 
Pochłaniacz 2031 A2 wykonany jest z: 
• Materiał sorpcyjny – węgiel aktywny 
• Obudowa (puszka) – polipropylen 
 
WYMAGANIA :
 
Pochłaniacze 2031 A2 są zgodne z: 
- przepisami dyrektywy Rady 89/686/EWG wprowadzonej w Polsce na mocy ustawy z dnia 30 
sierpnia 2002 roku (Dz. U. nr 166, poz. 1360) i rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 
grudnia 2005 roku (Dz. U. z 2005 r. Nr 259, poz. 2173);
- normą krajową PN-EN 141:2002, transponującą europejską normę zharmonizowaną EN 
141:2000. 
 
ZALECENIA I OGRANICZENIA W STOSOWANIU :
 
1. Zabrania się użytkowania pochłaniaczy w atmosferze o zawartości tlenu poniżej 17% obj. 
oraz w przestrzeniach zamkniętych o niewielkiej kubaturze; 
2. Pochłaniacze nie chronią przed tlenkiem węgla; 
3. Nie należy stosować pochłaniaczy (oraz półmaski) gdy zanieczyszczenia są bezwonne; 
4. Jeśli w trakcie używania pochłaniaczy poczuje się charakterystyczną woń szkodliwej 
substancji należy opuścić zagrożony teren i wymienić oba pochłaniacze jednocześnie; 
5. Pochłaniacze mogą być stosowane jedynie zgodnie z instrukcją obsługi; 
6. Należy również zapoznać się z instrukcją użytkowania półmaski lub maski, do której 
pochłaniacze zostały zastosowane; 
 
INSTRUKCJA MOCOWANIA:
 
1. Wyjąć pochłaniacze z opakowania; 
2. Sprawdzić dane identyfikacyjne (kolor kodu, oznaczenie literowe), by upewnić się, że 
dobrane pochłaniacze 2031 A2 są właściwe dla danego zastosowania; 
3. Połączyć pochłaniacz z półmaską tak, aby znacznik na złączu bagnetowym znalazł się na 
wysokości mocowania krzyżaka półmaski; 
4. Przekręcić do oporu, w kierunku ruchu wskazówek zegara. 
 
PRZECHOWYWANIE :
 
Pochłaniacze należy przechowywać w pomieszczeniach suchych, pozbawionych szkodliwych 
par i gazów, zapewniających utrzymanie temperatury −5 °C - +40 °C i wilgotności względnej ok. 
80%. Pochłaniacze nie powinny być przechowywane razem z substancjami toksycznymi i 
działającymi agresywnie na materiały, z których są wykonane lub wydzielającymi nieprzyjemne 
zapachy. Pochłaniacze powinny być przechowywane tylko w oryginalnych opakowaniach.
 
TRWAŁOŚĆ:
 
Producent gwarantuje zachowanie parametrów użytkowych przez okres 5 lat od daty produkcji, 
pod warunkiem przechowywania wyrobu w opakowaniu fabrycznym. 
ZNAKOWANIE 
2031 A2 – identyfikator (symbol) produktu 
A2 – typ i klasa pochłaniacza wg normy EN 14387:2004 + A1:2008 
Klienci, którzy kupili ten produkt, kupili również te produkty:
 • Filtr okrągły 2000.11 P1 (10sztuk)
  Filtr okrągły 2000.11 P1 (10sztuk)
  9,35 zł[łącznie 23% Vat]
 • Pierścień dociskowy (2sztuki)
  Pierścień dociskowy (2sztuki)
  10,09 zł[łącznie 23% Vat]
 • Palnik do lutowania 3 dysze 2kW
  Palnik do lutowania 3 dysze 2kW
  51,45 zł[łącznie 23% Vat]
 • Maska Secura 2000 silikon
  Maska Secura 2000 silikon
  61,50 zł[łącznie 23% Vat]
 • Płatek zaworu wydechowego Secura 2000
  Płatek zaworu wydechowego Secura 2000
  5,01 zł[łącznie 23% Vat]
 • Płatek zaworu wdechowego Secura 2000 2szt
  Płatek zaworu wdechowego Secura 2000 2szt
  11,00 zł[łącznie 23% Vat]
 • Pochłaniacze do półmaski Secura 2000 A1 2 szt.
  Pochłaniacze do półmaski Secura 2000 A1 2 szt.
  29,52 zł[łącznie 23% Vat]
 • Nauszniki ochronne 3M Optime3
  Nauszniki ochronne 3M Optime3
  99,42 zł[łącznie 23% Vat]
Nasz serwis