Widok szczegółowy

Pochłaniacze do Secura 2000 ABEK1 2 szt.

Pochłaniacze do Secura 2000 ABEK1 2 szt.

[S535W102]Secura
44,28 zł[łącznie 23% Vat]
ilość:
Zapasowe filtry ABEK do maski Secura 2000.

PRZEZNACZENIE :
 
Pochłaniacze ABEK1, po skompletowaniu z półmaskąlub maską, chronią układ oddechowy przed gazami organicznymi i nieorganicznymi, parami i gazami substancji organicznych, parami i gazami kwaśnymi, amoniakiem i jego pochodnymi organicznymi a także mieszaninami w/w substancji. 
Dopuszczalne stężenie par i gazów wynosi 0.1% obj. Najczęściej spotykane substancje, przed którymi chronią pochłaniacze ABEK1:
wszystkie substancje wymienione przy pochłaniaczach A1, B1, E1, K1, występujące równocześnie lub pojedynczo. 
 
CHARAKTERYSTYKA :
 
Pochłaniacz ABEK1 wykonany jest w postaci 
cylindrycznej puszki z tworzywa sztucznego koloru czarnego o średnicy 80 mm i wysokości 48 
mm. W dolnej części pochłaniacza znajduje się łącznik umożliwiający połączenie z częściami 
twarzowymi półmasek lub masek, posiadającymi złącza typu bagnetowego: 
- półmaski: Secura 2000, Advantage 200 
- maski: Advantage 1000, Advantage 3000.
W górnej części znajduje się pokrywa perforowana umożliwiająca przepływ powietrza przez 
pochłaniacz. Pochłaniacz ABEK1 wypełniony jest masą sorpcyjną na bazie węgla aktywnego. Na 
bocznej powierzchni naklejona jest brązowo-szaro-żółto-zielona etykieta zawierająca informacje o 
wyrobie. Pochłaniacze pakowane są po 2 szt. w hermetycznie zamknięte torebki barierowe.
 
KONSTRUKCJA :
 
Pochłaniacz ABEK1 wykonany jest z: 
• Obudowa (puszka) – polipropylen 
• Materiał sorpcyjny – masa sorpcyjna na bazie węgla aktywnego 
 
WYMAGANIA :
 
Pochłaniacze ABEK1 są zgodne z: 
- przepisami dyrektywy Rady 89/686/EWG wprowadzonej w Polsce na mocy ustawy z dnia 30 
sierpnia 2002 roku (Dz. U. nr 166, poz. 1360) i rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 
grudnia 2005 roku (Dz. U. z 2005 r. Nr 259, poz. 2173) zastępującego z dniem 1 stycznia 2006 
roku rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 31 marca 2003 
roku (Dz. U. Nr 80, poz. 725); 
- europejską norma zharmonizowaną EN-141:2000 (PN-EN 141:2002) 
 
ZALECENIA I OGRANICZENIA W STOSOWANIU :
 
1. Zabrania się użytkowania pochłaniaczy w atmosferze o zawartości tlenu poniżej 17% obj. oraz 
w przestrzeniach zamkniętych o niewielkiej kubaturze; 
2. Pochłaniacze nie chronią przed tlenkiem i dwutlenkiem węgla; 
3. Nie należy stosować pochłaniaczy (oraz półmaski) gdy zanieczyszczenia są bezwonne;
4. Jeśli w trakcie używania pochłaniaczy poczuje się charakterystyczną woń szkodliwej substancji 
należy opuścić zagrożony teren i wymienić oba pochłaniacze jednocześnie; 
5. Pochłaniacze mogą być stosowane jedynie zgodnie z instrukcją obsługi; 
6. Należy również zapoznać się z instrukcją użytkowania półmaski lub maski, do której 
pochłaniacze zastosowano. 
 
INSTRUKCJA MOCOWANIA :
 
1. Wyjąć pochłaniacze z opakowania. 
2. Sprawdzić dane identyfikacyjne (kolor kodu, oznaczenie literowe), by upewnić się, że dobrane 
pochłaniacze ABEK1 są właściwe dla danego zastosowania. 
3. Połączyć pochłaniacz z półmaską tak, aby znacznik na złączu bagnetowym elementu 
oczyszczającego znalazł się na wysokości mocowania krzyżaka półmaski. 
4. Przekręcić do oporu, w kierunku ruchu wskazówek zegara. 
 
PRZECHOWYWANIE :
 
Pochłaniacze należy przechowywać w pomieszczeniach suchych, pozbawionych szkodliwych par i 
gazów, zapewniających utrzymanie temperatury −5 °C - +40 °C i wilgotności względnej poniżej 
80%. Pochłaniacze nie powinny być przechowywane razem z substancjami toksycznymi i 
działającymi agresywnie na materiały, z których są wykonane lub wydzielającymi nieprzyjemne 
zapachy. Przed użyciem pochłaniacze powinny być przechowywane tylko w oryginalnych 
opakowaniach. 
 
TRWAŁOŚĆ:
 
Producent gwarantuje zachowanie parametrów użytkowych pod warunkiem przechowywania 
szczelnie zapakowanych pochłaniaczy (opakowanie fabryczne) przez okres 5 lat od daty 
produkcji. 
 
ZNAKOWANIE :
 
2025 ABEK1 – identyfikator (symbol) produktu 
ABEK1 – typ i klasa pochłaniacza wg normy EN 14387:2004 + A1:2008 
Klienci, którzy kupili ten produkt, kupili również te produkty:
 • Półmaska filtrująca ZF 0/19z FF P1
  Półmaska filtrująca ZF 0/19z FF P1
  2,20 zł[łącznie 23% Vat]
 • Gogle ochronne MCR-STRYKER-F
  Gogle ochronne MCR-STRYKER-F
  26,20 zł[łącznie 23% Vat]
 • Maska Secura 2000 silikon
  Maska Secura 2000 silikon
  61,50 zł[łącznie 23% Vat]
 • Filtropochłaniacz do półmaski Secura 2000 ABEK1P2 2szt
  Filtropochłaniacz do półmaski Secura 2000 ABEK1P2 2szt
  75,03 zł[łącznie 23% Vat]
 • Osłona aerozolowa do Secura 2000 CHEM 20szt
  Osłona aerozolowa do Secura 2000 CHEM 20szt
  8,00 zł[łącznie 23% Vat]
 • Pierścień dociskowy (2sztuki)
  Pierścień dociskowy (2sztuki)
  10,09 zł[łącznie 23% Vat]
 • Płatek zaworu wdechowego Secura 2000 2szt
  Płatek zaworu wdechowego Secura 2000 2szt
  11,00 zł[łącznie 23% Vat]
 • DREMEL Zestaw tulei zaciskowych 4485 - 5szt.
  DREMEL Zestaw tulei zaciskowych 4485 - 5szt.
  37,93 zł[łącznie 23% Vat]
Nasz serwis