Szanowny Konsumencie
Dziękujemy za obdarzenie nas zaufaniem i zakup w naszym sklepie internetowym. Poniżej znajdą Państwo najważniejsze informacje dotyczące naszego sklepu internetowego.
Dane sprzedawcy:
Właścicielem sklepu Domtechniczny24 jest firma prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Dom Techniczny Grudnikowie Sp. Jawna ( adres miejsca prowadzenia działalności i adres do korespondencji:
 Dom Techniczny Grudnikowie Sp.J. ul. Barycz 9 98-300 Wieluń NIP: 8322001386, REGON: 100268946, KRS 266145.
Adres poczty elektronicznej sklep@domtechniczny24.pl Tel. 438433671, 438434401 kom. 502103808
Sklep internetowy:  ttp://domtechniczny24.pl - Regulamin sklepu internetowego: http://domtechniczny24.pl/regulamin-t-8.html
Istotne właściwości produktu:
Informacje dotyczące istotnych właściwości produktu określone są na produkcie, są trwale z nim połączone, zawarte są w załączonej do przesyłki instrukcji, gwarancji  lub dowodzie zakupu.
Cena produktu:
Cena produktu jest wyszczególniona na dowodzie zakupu załączonym do przesyłki. Cena ta zawiera podatek VAT. Cena produktu nie zawiera jednak kosztów przesyłki i płatności, które jeżeli występują to są wskazane osobno w załączonym do przesyłki dowodzie zakupu. Ceny produktów widoczne na stronie sklepu internetowego sprzedawcy są wiążące w chwili złożenia przez klienta zamówienia.
Zasady zapłaty za produkt, ceny:
Wybierany przez Klienta sposób zapłaty ceny jest wyszczególniony w załączonym do przesyłki dowodzie zakupu. Sprzedawca udostępnia Klientowi do wyboru następujące sposoby płatności:
·         Płatność gotówką przy odbiorze osobistym.
·         Płatność za pobraniem przy odbiorze przesyłki. Dodatkowa opłata 4,50zł (pokrywa kupujący)
·         Płatność przelewem bankowym na rachunek Sprzedawcy.
·         Płatność online obsługiwana przez system PayU.
·         Informacje dotyczące rachunku bankowego Sprzedawcy:
·         PKO BP SA Numer rachunku:  49 1020 4564 0000 5302 0059 1834
Koszty dostawy, termin dostawy:
Koszt dostawy produktu  do Klienta jest wyszczególniony w załączonym do przesyłki dowodzie zakupu. Koszty dostawy są wskazane także podczas składania zamówienia i na stronie sklepu internetowego w zakładce Koszty wysyłki. Termin dostawy produktu do klienta wynosi do 7 dni kalendarzowych. Czas ten należy liczyć w następujący sposób, w przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności za pobraniem od dnia zawarcia umowy. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem lub płatności online, od dnia uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego Sprzedawcy.
Dostępne sposoby dostawy:
·         Przesyłka pocztowa Kurier48, przesyłka pocztowa pobraniowa Kurier48
·         Przesyłka kurierska GLS, przesyłka kurierska pobraniowa GLS
·         Odbiór osobisty w siedzibie sklepu ( sklep stacjonarny)pod adresem:
·         Dom Techniczny Grudnikowie Sp.J. ul. Barycz 9 98-300 Wieluń
·         W dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 800 do 1700
·         W sobotę od 800 do 1300.
Sposób odstąpienia od umowy:
Klient będący jednocześnie konsumentem, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie o odstąpieniu od umowy w terminie 14 dni. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się  od dnia zawarcia umowy . Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Sprzedawca niezwłocznie prześle konsumentowi na trwałym nośniku potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
Oświadczenia można wysyłać na adres:
Dom Techniczny Grudnikowie Sp.J. ul. Barycz 9 98-300 Wieluń lub w formie elektronicznej na adres info@domtechniczny24.pl
Zasady dotyczące odstąpienia od umowy:
                W razie odstąpienia od umowy umowa jest uważana za niezawartą.  Sprzedawca  dokona zwrotu  wszystkich dokonanych przez niego płatności, w tym kosztów dostawy (Chyba że  konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez przedsiębiorcę, przedsiębiorca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów), niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych. Klient ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych do dnia, w którym odstąpił od umowy zwrócić towar sprzedawcy. Klient ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.
Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości  produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania produktu.
Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w wypadkach:
O świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
W której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
W której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
W której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
W  której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
W  której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
W której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;
W  której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
W  której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
W  dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
Zawartej w drodze aukcji publicznej;
O  świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
O  dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
Sprzedawca dokona zwrotu płatności przy użyciu tego samego sposobu, jaki użył klient, chyba że klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu.
Miejsce i sposób składania reklamacji:
Dom Techniczny Grudnikowie Sp.J. ul. Barycz 9 98-300 Wieluń lub w formie elektronicznej na adres info@domtechniczny24.pl
Sprzedawca ustosunkuje się do żądania klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych. Odpowiedź w sprawie reklamacji będzie wysłana na adres podany przez klienta.
Nasz serwis