Formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy!
 
Oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość
 
Sprzedawca:
o    Dom Techniczny Grudnikowie Sp.J. ul. Barycz 9 98-300 Wieluń
o    NIP: 8322001386, REGON: 100268946, KRS 266145.
o    Adres poczty elektronicznej sklep@domtechniczny24.pl
o    Tel. 438433671, 438434401 kom. 502103808
o    Sklep internetowy:  ttp://domtechniczny24.pl
 Dane konsumenta ( Imię i Nazwisko, adres zamieszkania, nr telefonu):
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
 
Niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy wg.
(data i nr zamówienia)
………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………..
Sposób zwrotu płatności, (nr. rachunku i nazwa banku, jeżeli płatność była realizowana za pobraniem, lub inny sposób zwrotu płatności).
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
 
    Podpis konsumenta (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)
   Data i podpis
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Nasz serwis