Manometry i wskażniki przepływu

Wakuometry i Manometry i wskaźniki przepłuwu do gazów
  • Wakuometry
    WakuometrySłużą do pomiaru ciśnienia gazów i cieczy, które są obojętne na stopy miedzi oraz nie powodują zatorów w układach ciśnieniawięcej >>>
  • Manometry
    ManometryManometry i wskaźniki przepłuwu do gazów stosowanych w technice, maszynach, spawalnictwie. Różne zakresy ciśnień, różne gwinty.więcej >>>
Nasz serwis